Неясно фебрилно състояние: първи диагностичен алгоритъм за България
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Неясно фебрилно състояние: първи диагностичен алгоритъм за България

Неясно фебрилно състояние: първи диагностичен алгоритъм за България

сп. Български медицински журнал, 2017, бр. 2, стр. 51-55

Баймакова М, Попов Г, Андонова Р, др. Неясно фебрилно състояние: първи диагностичен алгоритъм за България. - Български медицински журнал, 11, 2017, № 2, 51-55.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл, под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

10 октомври 2017

Прикачени файлове

pdf
Реклама

Мнения