Публикация

Неясно фебрилно състояние: първи диагностичен алгоритъм за България

сп. Български медицински журнал, 2017, бр. 2, стр. 51-55


Баймакова М, Попов Г, Андонова Р, др. Неясно фебрилно състояние: първи диагностичен алгоритъм за България. Български медицински журнал, 2017, № 2, 51-55.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

10 октомври 2017

Прикачени файлове

pdf

Коментари