Публикация

Здравната система ще работи по-добре без Наредба 2, смятат от ЦЗПЗ и НСЧБ

Здравната система ще работи по-добре без Наредба 2, смятат от ЦЗПЗ и НСЧБ

Пакетът здравни услуги не трябва да се определя политически, изтъкват в декларация


Нищо фатално не е станало с отмяната на Наредба 2. Здравната система ще работи по-добре без нея.
Това заявяват в декларация от Националното сдружение на частните болници и Центъра за защита правата в здравеопазването, които обжалваха в съда наредбата, определяща основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Според председателите на двете организации - д-р Николай Болтаджиев и д-р Стойчо Кацаров, така се слага „край на една произволна, често непремерена и понякога диктувана от популистки инстинкти държавна намеса в отношенията между лечебните заведения и здравноосигурените лица“.

Пакетът здравни дейности не трябва да се определя политически, а на базата на дългосрочни актюерски разчети, чрез преговори на всички заинтересовани страни. Това ще направи здравната система предвидима, прозрачна и устойчива и ще намали съществуващото напрежение“, се посочва в декларацията на двете организации.

Оттам са категорични, че Министерството на здравеопазването не може да я замени с нова наредба, а обжалването на решението на ВАС би било ненужна загуба на време и средства по един предрешен въпрос.

Публикуваме декларацията, без редакторска намеса.

             

            Декларация от Национално сдружение на частните болници и Центъра за защита                                                              правата в здравеопазването

Решението на Върховния административен съд за отмяна на Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, е закономерно. Министерството на здравеопазването не може да я замени с нова наредба, както направи с някои отменени от съда медицински стандарти. 

Това не може да стане, дори с поправка на Закона за здравното осигуряване, защото с Решение № 3/8.03.2016 г. Конституционният съд е определил, че „Основните обществени отношения, свързани с правото на здравно осигуряване, трябва да бъдат уредени със закон. Конституцията изрично възлага на Народното събрание уреждането на условията и реда да става със закон, а не с подзаконов нормативен акт и то с наредба на едноличен държавен орган”. 

Обжалването на решението на ВАС би било ненужна загуба на време и средства по един предрешен въпрос.

Нищо фатално не е станало с отмяната на Наредба 2. Здравната система ще работи по-добре без нея. Слага се край на една произволна, често непремерена и понякога диктувана от популистки инстинкти държавна намеса в отношенията между лечебните заведения и здравноосигурените лица. 

Пакетът здравни дейности не трябва да се определя политически, а на базата на дългосрочни актюерски разчети, чрез преговори на всички заинтересовани страни. Това ще направи здравната система предвидима, прозрачна и устойчива и ще намали съществуващото напрежение.

Имаме подписан и действащ Национален рамков договор (НРД) за 2017 г. 
Призоваваме БЛС и НЗОК с участието на МЗ и всички заинтересовани страни да започнат преговори за изменения на действащия НРД, които да доведат до по-добри условия за следващата година. 

В тази връзка предлагаме да се обсъди отпадането на онези изисквания за оборудване, персонал, минимален престой и други, които са ненужни от медицинска гледна точка и не водят до повишаване на качеството на медицинската дейност. Това ще помогне и на изпадналите в тежко финансово състояние болници, позволявайки им да спестят ненужни разходи. 

Предлагаме да се обсъди и отпадането на лимитите и замяната им с по-гъвкави и справедливи механизми на финансова регулация, основани на честната конкуренция и свободния избор на пациента. 

Заявяваме своята готовност да вземем участие в една широка и добронамерена дискусия и да направим конкретни предложения по текстовете на НРД.

 

11.10.2017 г.,    Д-р Н. Болтаджиев, председател на УС на НСЧБ
София                Д-р Ст. Кацаров, председател на УС на ЦЗПЗ

Коментари