Публикация

Специалисти от ВМА с уникална монография за отворения корем в съвременната хирургична практика

Специалисти от ВМА с уникална монография за отворения корем в съвременната хирургична практика

Тя е под редакцията на проф. Николай Петров


Литературният пазар в България вече е обогатен с нова, уникална по рода си монография – „Отворен корем в съвременната хирургична практика”.

Подобно издание се появява за първи път в родната научна литература. Монографията е под редакцията проф. Николай Петров, д.м.н., а нейни автори са полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, ВРИД началник на Военномедицинската академия, доц. д-р Кириен Кьосев, д.м., и кап. д-р Георги Попиванов.

Монографията може да бъде закупена от копирния център на ул. „Здраве“ №19 в гр. София, както и в книжарницата, разположена срещу УМБАЛ „Св. Екатерина“.

Съобщенията за използването на отворения корем в литературата датират още от края на XIX век. Въпреки натрупания опит и оптимистичните резултати в литературата, отвореният корем остава предизвикателство дори и за големите центрове, а често проблемът се представя едностранчиво. 

Базирайки се на систематичен анализ на личния и световния опит, авторите на монографията правят изключително ценната първа крачка към системния подход към пациентите с отворен корем в България. 

Трудът e уникален за българската научна литература, тъй като в него за първи път са обхванати всички аспекти на техниката на отворения корем.

В отделни глави последователно са изложени съвременните показания за приложението на отворения корем, скоровите системи за оценка на тежестта на състоянието на пациентите, техниките за временно затваряне на корема, усложненията и методите за тяхното лечение, както и подробен анализ на методите за лечение на планираните вентрални хернии. Представени са ценни и полезни практически съвети. 
Монографията има и ясна практическа насоченост, тъй като различните техники са богато илюстрирани и позволяват на читателя да ги приложи самостоятелно, без да е необходимо присъствието на специалистите.

Подробната и актуална библиографска справка е надежден източник за разширяване на познанията на онези от читателите, които се нуждаят от допълнителна информация.

Коментари