Международно признание за уролози от ВМА
Международно признание за уролози от ВМА
Международно признание за уролози от ВМА
Военномедицинска академия
Военномедицинска академия
Лечебно заведение
Международно признание за уролози от ВМА

Международно признание за уролози от ВМА

На конгрес специалистите имаха възможност да обменят опит с колеги от цял свят

Военномедицинската академия за пореден път демонстрира своя стремеж към създаване, изграждане и поддържане на високи, отговарящи на европейските, стандарти в подготовката на своите кадри и в грижата за своите пациенти.

Доказателство за това е и участието на представители на лечебното заведение в престижни международни форуми в различни области.

В края на септември и началото на октомври специалисти от Катедрата по урология и нефрология имах възможност да обменят опит със свои колеги по време на Първия Национален конгрес на урологичната секция на Сръбската медицинска асоциация и регионален митинг с курс на Европейското училище по урология с тема съвременно лечение на уролитиазата - ESU Course on urolithiasis, както и в Четвъртата годишна среща на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология (EULIS17), която се състоя във Виена, Австрия.

Научната програма на конгреса включваше основни теми от съвременната урология, представени в пленарни лекции, постерни и видео сесии и дискусия на клинични случаи. 

Проф. д-р Илия Салтиров и гл. ас. д-р Кремена Петкова взеха участие като членове на Научния комитет на конгреса с модериране на пленарна и постерна сесия. 

Проф. Салтиров представи пленарен доклад на тема „PCNL in the treatment of stone disease: indications and techniques”, а д-р Петкова представи по време на ESU Course on urolithiasis два интересни и предизвикателни случаи от клиничната практика, които предизвикаха задълбочени дискусии в залата и експертен коментар от председателите на курса – Dr. Guido Giusti, Italy и Dr. Thomas Тailly, Belgium.

Като участници в работата на конгреса взеха участие и трима от младите лекари на Катедрата по урология и нефрология -  д-р Огнян Гъцев, д-р Петър Петров и д-р Стефан Христофоров. Те направиха своите презентации в областта на ендоскопското и минимално инвазивно лечение на уролитиазата и лечението на туморите на горния уринарен тракт, по време на модерирани постерни сесии. Представеният материал получи високи професионални оценки и одобрение от модераторите и участниците.   

При закриването на конгреса участниците от Катедрата по урология и нефрология на ВМА бяха отличени с престижни международни сертификати.

В рамките на годишната среща на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология около 400 участници от цял свят имаха възможност да се срещнат със световно известни експерти в областта на патофизиологията, метаболитната оценка, диагностиката, медикаментозното и най-съвременното хирургично лечение на уролитиазата. 

По време на пленарни лекции, тематични презентации, извършване на оперативни интервенции в реално време, практически и постерни сесии, разглеждане на сложни клинични случаи, дебати по дискутабилни теми, бяха разгледани всички аспекти на уролитиазата като заболяване на най-високо съвременно научно ниво.

Катедрата по урология и нефрология на ВМА-София беше представена от проф. д-р Илия Салтиров и гл. ас. д-р Кремена Петкова. Като членове на научния комитет на симпозиума и участници в различни работни групи и научни проекти на организацията, проф. Салтиров и д-р Петкова взеха активно участие в работата на симпозиума. Те представиха и резултатите от три техни научни разработки по съвременни теми от ендоурологичното лечение на пациенти с уролитиаза.

Прикачени файлове

Мнения