Публикация

Международно признание за уролози от ВМА

Международно признание за уролози от ВМА

На конгрес специалистите имаха възможност да обменят опит с колеги от цял свят


Военномедицинската академия за пореден път демонстрира своя стремеж към създаване, изграждане и поддържане на високи, отговарящи на европейските, стандарти в подготовката на своите кадри и в грижата за своите пациенти.

Доказателство за това е и участието на представители на лечебното заведение в престижни международни форуми в различни области.

В края на септември и началото на октомври специалисти от Катедрата по урология и нефрология имах възможност да обменят опит със свои колеги по време на Първия Национален конгрес на урологичната секция на Сръбската медицинска асоциация и регионален митинг с курс на Европейското училище по урология с тема съвременно лечение на уролитиазата - ESU Course on urolithiasis, както и в Четвъртата годишна среща на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология (EULIS17), която се състоя във Виена, Австрия.

Научната програма на конгреса включваше основни теми от съвременната урология, представени в пленарни лекции, постерни и видео сесии и дискусия на клинични случаи. 

Проф. д-р Илия Салтиров и гл. ас. д-р Кремена Петкова взеха участие като членове на Научния комитет на конгреса с модериране на пленарна и постерна сесия. 

Проф. Салтиров представи пленарен доклад на тема „PCNL in the treatment of stone disease: indications and techniques”, а д-р Петкова представи по време на ESU Course on urolithiasis два интересни и предизвикателни случаи от клиничната практика, които предизвикаха задълбочени дискусии в залата и експертен коментар от председателите на курса – Dr. Guido Giusti, Italy и Dr. Thomas Тailly, Belgium.

Като участници в работата на конгреса взеха участие и трима от младите лекари на Катедрата по урология и нефрология -  д-р Огнян Гъцев, д-р Петър Петров и д-р Стефан Христофоров. Те направиха своите презентации в областта на ендоскопското и минимално инвазивно лечение на уролитиазата и лечението на туморите на горния уринарен тракт, по време на модерирани постерни сесии. Представеният материал получи високи професионални оценки и одобрение от модераторите и участниците.   

При закриването на конгреса участниците от Катедрата по урология и нефрология на ВМА бяха отличени с престижни международни сертификати.

В рамките на годишната среща на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология около 400 участници от цял свят имаха възможност да се срещнат със световно известни експерти в областта на патофизиологията, метаболитната оценка, диагностиката, медикаментозното и най-съвременното хирургично лечение на уролитиазата. 

По време на пленарни лекции, тематични презентации, извършване на оперативни интервенции в реално време, практически и постерни сесии, разглеждане на сложни клинични случаи, дебати по дискутабилни теми, бяха разгледани всички аспекти на уролитиазата като заболяване на най-високо съвременно научно ниво.

Катедрата по урология и нефрология на ВМА-София беше представена от проф. д-р Илия Салтиров и гл. ас. д-р Кремена Петкова. Като членове на научния комитет на симпозиума и участници в различни работни групи и научни проекти на организацията, проф. Салтиров и д-р Петкова взеха активно участие в работата на симпозиума. Те представиха и резултатите от три техни научни разработки по съвременни теми от ендоурологичното лечение на пациенти с уролитиаза.

Коментари