Публикация

У нас все по-успешно се прилага най-съвременният метод за лечение на инсулта


Българските невролози са силно мотивирани и активни в усвояването и приложението на най-съвремения метод за лечение на исхемичния инсулт – тромболизата, въпреки, че по съответната клинична пътека се финансира единствено използваният медикамент.

Това заяви проф. Параскева Стаменова, завеждащ клиниката по неврология в болница „Царица Йоанна”- ИСУЛ, председател на Българското дружество по неврология.

За масовото прилагане на тромболизата има редица пречки, най-сериозната от които е осигуряването на бързо транспортиране на пациента, тъй като лечебният ефект се постига само в рамките на първите 3 часа.

Това е и основната причина  Швейцария, „отличникът” в прилагането на метода, да отчита  4% лекувани чрез него, САЩ – 2%, България – 0,5%.

Добрата новина е, посочи проф. Стаменова, че все повече болници в малки населени места успяват да осигурят всички организационни и медицински условия за спасяването на пациенти с инсулт – например в Лом вече са направени 15 тромболизи, процедурата се извършва също в Асеновград, Монтана, Кюстендил, Сандански и др.

Според експертите напредъкът е окуражителен – за миналата година у нас са лекувани с този метод 160 пациенти с исхемичен инсулт.

При тромболизата се използват интравенозно препарати, които разтварят кръвните съсиреци. Методът не просто спасява живота при инсулт -  предотвратявайки инвалидизацията, той гарантира качеството му.

Мозъчните инсулти са третата по ред причина за смъртност у нас след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. Между 50 и 75% от  преживелите инсулт остават със сериозни увреждания, чието лечение е трудно и скъпо.

Решаващо за успеха на метода тромболиза е хората да са добре информирани, за да разпознаят белезите на инсулта /парализа, загуба на равновесие, промени в говора и др./ и да могат да съобщят и точния час на възникването му.

Коментари