Публикация

Свободно място за специалист по УНГ

Свободно място за специалист по УНГ

Документи се приемат в общата канцелария на лечебното заведение


Клиниката по ушно-носно-гърлени болести към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” в София обявява свободно място за специалист по оториноларингология.

Документи се приемат в общата канцелария на болницата в работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

Изискванията към кандидатите са:
1. Заявление в свободен текст;
2. Автобиография по европейски образец;
3. Копие от дипломата за завършено висше образования по медицина;
4. Копие от дипломата за специалност.
 

Коментари