Публикация

сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2017

сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2017

Сп. Здравна политика и менидмжънт, бр. 3, 2017


СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусионен клуб

Мисъл, Смисъл, Послания и Глас. Проф. д-р инж. Никола Орлоев

 

Актуално интервю

Равенство, справедливост, безпристрастност. Проф. Амнон Карми

 

Собствени проучвания и анализи

 1. Ролята на семейното финансово състояние при лечението на псориазис. Д. Серафимова, Г. Пехливанов, С. Василева, Т. Черкезов, Л. Митева
 2. Жените в лекарската професия. В. Кръстева
 3. Исторически преглед и анализ на процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарствата и въвеждане на оценката на здравните технологии в България – I част. Т. Бенишева, Е. Бончева
 4. Динамика на здравни и икономически показатели за последните три десетилетия. Е. Насева, А. Енчев, Д. Щерева-Тзуни
 5. Ползи за пациентите от дейността на етичните комисии. Н. Градинарова, Р. Горанова-Спасова, К. Пейчева, М. Александрова

 

Научни обзори, съобщения, реферати

 1. Предизвикателства и решения за промени в управлението и финансирането на здравноосигурителната система. Г. Димитров, З. Петрова
 2. Лекарствени терапии с добавена стойност и заплащане за ефект. Б. Борисов
 3. Еволюцията на теориите за лидерство и ролята на съвременното лидерство на сътрудничество в медицина. Н. Левенти, А. Янакиева, А. Воденичарова, С. Георгиев
 4. Философия на риск мениджмънта и приложимост в стратегията на здравния мениджмънт по отношение на макросредата. Р. Памукова
 5. Връзките с обществеността - стратегическо планиране на комуникациите. Д. Сиджимова
 6. Трудова дейност и здравни рискове при мигранти. М. Худякова, К. Любомирова
 7. Фталатите като ендокринни дисруптори в работната среда. М. Табанска-Петкова
 8. Медицински отговорности и грижи за специални групи пациенти – хронично и терминално болни. К. Пейчева
 9. Статистиката е точна наука. Но винаги ли? Е. Насева

 

Новини и събития

 1. „Икономика на здравеопазването“
 2. Клипинг
 3. Предстоящи през 2017 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика
 4. Значимо признание за ФОЗ, МУ-София от Български лекарски съюз
 5. Лекарите, на които вярваме
 6. Световни светила в лекарствените регулации участваха в научен форум на Българска асоциация за лекарствена информация
 7. Тържествено откриване на академичната 2017/2018 г. в МУ-София
 8. Споделени мъдрост и духовно пробуждане

 

В близък план

Даринка Стоева

Коментари