Публикация

Неправилно отразен зъбен статус - най-често нарушение в Пловдив


26 дентални специалисти ще бъдат санкционирани с глоби между 50 и 100 лв. за всеки установен случай на неправилно и непълно отразен зъбен статус, съобщи директорът на Районната здравна каса в Пловдив д-р Борис Джурджев.

Това е и най-честото нарушение, което са констатирали инспекторите при извършената съвместна проверка с НЗОК.

Инспектирани са общо 58 стоматологични практики, като при 33 са установени пропуски.

В някои от стоматологичните кабинети е установено несъответствие между декларираното и наличното оборудване, липса на задължителен инструментариум или изтекъл срок на медикаменти, както и неправилно водена документация.

Коментари