Публикация

Мизерното заплащане причина за дефицита на 35 000 медицински сестри, акушерки, лаборанти и фелдшери

Мизерното заплащане причина за дефицита на 35 000 медицински сестри, акушерки, лаборанти и фелдшери

В отворено писмо до институциите БАПЗГ поставят 5 основни искания


Повече от 10 години ръководството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи предупреждава за задълбочаващата се тежка финансова и кадрова ситуация в българското здравеопазване, се казва в отворено писмо до институциите на БАПЗГ. От началото на здравната реформа повече от 15 000 специалисти по здравни грижи напуснаха България. В същото време за оптималното функциониране на здравеопазната ни система са необходими още 35 000 специалисти – медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и ренгенови лаборанти.

Повече от 80% от завършилите студенти в направление „Здравни грижи“ няма да упражняват професията си поради мизерно заплащане, неблагоприятни условия на труд, неуважение и прояви на насилие при изпълнение на служебния дълг, своеволия от страна на работодателите и липса на ясни критерии и стандарти за качествено изпълнение на здравните грижи, така необходими на българското общество.

Повече така не може!

Високата ни квалификация трябва да бъде уважавана и достойно оценена! Не можем повече да работим за мизерно заплащане! Не приемаме пренебрежителното отношение към нашите професии! Отказваме да спасяваме здравната система, работейки на 2 и дори на 3 места! Ние сме пълноправни членове на медицинския екип и осъзнаваме своята отговорност! Не ни поставяйте пред дилемата да работим в България или да напуснем професията, която обичаме!

Сега здравеопазването ни е изправено пред редица предизвикателства и ние се нуждаем от подкрепата на цялото общество, за да получават хората висококвалифицирани здравни грижи. Сега, когато се решава бюджетът на Република България ние заявяваме своите основни искания, за да ни има, за да се усъвършенстваме и българските граждани гарантирано да получават безопасни и качествени здравни услуги. Не искаме да застрашаваме националната сигурност, поради невъзможността да упражняваме професиите си. За да се спаси най-многобройното съсловие в системата на здравеопазването и да не се пречупи гръбнака й, ние настояваме за:

1. Осигуряване на стартова заплата, равна на 3 минимални заплати за страната.

2. Диференцирано заплащане на труда ни, съобразно придобитата квалификация.

3. Приемане на стандарти с ясен регламент за необходимия брой медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и ренгенови лаборанти спрямо броя на пациентите в болниците, в кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли, градини и училища, в домовете за медико- социални грижи и във всички структури, където полагаме висококвалифициран труд на ръба на оцеляването.

4. Осигуряване на условия за участие в задължителните форми на продължаващо обучение – гарантиран отпуск и финансиране.

5. Създаване на възможности за повишаване на обществения престиж на професиите ни и привличане на повече млади хора към тях.

Пълният текст на писмото на професионалистите по здравни грижи вижте в прикачения файл. 

 

Прикачени файлове

pdf

Коментари