Публикация

Според ново проучване високото ниво на тиреоидните хормони увеличава риска за атеросклероза

Резултатите от проучване в рамките на Rotterdam study допускат ,че повишената тиреоидна функция вероятно е независим рисков фактор за атеросклероза.


     Коронарната болест на сърцето и мозъчният инсулт са сред  водещите причини за смъртност  в световен мащаб,  въпреки напредъка в превенцията и лечението им. Идентифицирането на допълнителни модифициращи  фактори за атеросклероза  е  било в центъра на ново изследване  -  като част от Rotterdam study,  проведено от медицинския център Еразъм в Ротердам, Холандия.  Обхванати са 9231 души на средна възраст  64.7 години.  Резултатите убедително  разкриват, че  лицата  при които стойностите  на свободния тироксин (СТ4)  са по-високи,  имат по-голяма вероятност за развитие на атеросклеротично заболяване.  Водещият изследовател  на проучването - Arjola Bano  изтъква, че то е първото по рода си, проследяващо връзката между тиреоидната функция и субклиничните или клинични изяви на атеросклероза.  Авторите са изследвали  асоциацията  с  атеросклеротичните събития -  фатална и не фатална коронарна болест или мозъчен инсулт, както и смъртността от атеросклероза.   Били са анализирани статистически и  възможните влияния на другите познати рискови фактори -  възраст, пол, индекс на телесна маса, липиден профил, систолично кръвно налягане, диабет,  алкохолна консумация, тютюнопушене,  лечение с антихипертензивни и  липидопонижаващи медикаменти.  Средният период на проследяване  е  бил  8.8 години -  време,  през което са регистрирани 1130 болестни събития и 580 смъртни случаи, определено  свързани с атеросклероза.  Била е установена  пряка зависимост между  по-високото плазмено ниво на СТ4  и повишения риск за атеросклеротична болестност и смъртност  при тези пациенти, а най-същественото е,  че рискът е бил независим от  гореспоменатите известни причини. Също така е намерена положителна корелация между по-високия  СТ4  и   риска  за  изява на субклинична атеросклероза.

     Това изследване, което несъмнено подлежи на доуточняване и по-нататъшна ревизия,  е ценно защото насочва вниманието на лекарите-специалисти към изследване на тиреоидната функция,  чието завишение  вероятно  играе роля  на самостоятелен рисков фактор при атеросклероза. Измерването на тиреоидните хормони  би  могло да  отдиференцира   индивидите  с атеросклеротичен риск  и  би  спомогнало за профилактика на болестността и смъртността от атеросклероза.

 

 

 

 

Коментари