Според ново проучване високото ниво на тиреоидните хормони увеличава риска за атеросклероза
проф. Георги Кирилов
проф. Георги Кирилов
Лекар
Според ново проучване високото ниво на тиреоидните хормони увеличава риска за атеросклероза

Според ново проучване високото ниво на тиреоидните хормони увеличава риска за атеросклероза

Резултатите от проучване в рамките на Rotterdam study допускат ,че повишената тиреоидна функция вероятно е независим рисков фактор за атеросклероза.

     Коронарната болест на сърцето и мозъчният инсулт са сред  водещите причини за смъртност  в световен мащаб,  въпреки напредъка в превенцията и лечението им. Идентифицирането на допълнителни модифициращи  фактори за атеросклероза  е  било в центъра на ново изследване  -  като част от Rotterdam study,  проведено от медицинския център Еразъм в Ротердам, Холандия.  Обхванати са 9231 души на средна възраст  64.7 години.  Резултатите убедително  разкриват, че  лицата  при които стойностите  на свободния тироксин (СТ4)  са по-високи,  имат по-голяма вероятност за развитие на атеросклеротично заболяване.  Водещият изследовател  на проучването - Arjola Bano  изтъква, че то е първото по рода си, проследяващо връзката между тиреоидната функция и субклиничните или клинични изяви на атеросклероза.  Авторите са изследвали  асоциацията  с  атеросклеротичните събития -  фатална и не фатална коронарна болест или мозъчен инсулт, както и смъртността от атеросклероза.   Били са анализирани статистически и  възможните влияния на другите познати рискови фактори -  възраст, пол, индекс на телесна маса, липиден профил, систолично кръвно налягане, диабет,  алкохолна консумация, тютюнопушене,  лечение с антихипертензивни и  липидопонижаващи медикаменти.  Средният период на проследяване  е  бил  8.8 години -  време,  през което са регистрирани 1130 болестни събития и 580 смъртни случаи, определено  свързани с атеросклероза.  Била е установена  пряка зависимост между  по-високото плазмено ниво на СТ4  и повишения риск за атеросклеротична болестност и смъртност  при тези пациенти, а най-същественото е,  че рискът е бил независим от  гореспоменатите известни причини. Също така е намерена положителна корелация между по-високия  СТ4  и   риска  за  изява на субклинична атеросклероза.

     Това изследване, което несъмнено подлежи на доуточняване и по-нататъшна ревизия,  е ценно защото насочва вниманието на лекарите-специалисти към изследване на тиреоидната функция,  чието завишение  вероятно  играе роля  на самостоятелен рисков фактор при атеросклероза. Измерването на тиреоидните хормони  би  могло да  отдиференцира   индивидите  с атеросклеротичен риск  и  би  спомогнало за профилактика на болестността и смъртността от атеросклероза.

 

 

 

 

Мнения