Публикация

Д-р Ивелина Георгиева оглави центъра за обучение по спешна помощ

Д-р Ивелина Георгиева оглави центъра за обучение по спешна помощ

Тя е магистър по медицина и има призната медицинска специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“


Здравният министър проф. Николай Петров назначи д-р Ивелина Георгиева на длъжността директор на Националния център за обучение и квалификация в системата на спешна медицинска помощ.

Това информира Министерството на здравеопазването.

Д-р Ивелина Георгиева е магистър по медицина и има призната медицинска специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“. От 2010 до 2012 г. е началник на отдел „Спешна медицинска помощ“ в Министерството на здравеопазването, по-късно, в продължение на три години изпълнява длъжността директор на медицинската дирекция в МЗ. Има преминати курсове „Национална система 112“, „Управление на администрацията“, „Разработване на стратегии и формиране на политики“ и „Здравна политика, икономика и мениджмънт в здравеопазването“ и други.

Конкурсът за директор на Националния център за обучение премина в три етапа, а желаещите да поемат управлението му бяха двама – д-р Десислава Кателиева и д-р Ивелина Георгиева. На първи етап комисията, определена със заповед на министър Петров, е разгледала постъпилите от кандидатите документи и е установила допустимост, съгласно минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността.

На 26.09., в рамките на втория етап от конкурса, комисията е изслушала защитата на концепциите за „Управление и развитие на Национален център за обучение и квалификация в системата на спешна медицинска помощ“, като и двамата кандидати са получили оценки, позволяващи им явяване на трети етап – интервю. Д-р Десислава Кателиева не покрива минималния резултат, при който интервюто се счита за успешно издържано, поради което не е класирана, уточнява МЗ.

Създаването на Националния център е в изпълнение на Концепцията за развитие на системата за спешна помощ 2014-2020, а неговото изграждане и оборудване са в изпълнение на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проектът е на стойност 7 млн. лв. и е с продължителност 34 месеца. Средствата ще бъдат използвани и за обучение на близо 7000 лекари и професионалисти от системата на спешна помощ.

Основната цел е повишаване на знанията и уменията им и създаване на устойчивост в системата. По този начин, чрез осигуряване на квалифициран персонал, ще се повиши качеството на оказваната спешна медицинска помощ, в съответствие с приоритетите на Министерството на здравеопазването, допълват от ведомството.
Правилника за устройството и дейността на НЦОКССПМ можете да намерите тук.

Коментари