Публикация

Национален Фармацевтичен Форум събира фармацевти от цялата страна в Стара Загора

Национален Фармацевтичен Форум събира фармацевти от цялата страна в Стара Загора

Първото издание ще се проведе на 4-ти ноември от 9:00ч. в Регионална Библиотека”Захарий Княжески” в Стара Загора.Участието във форума е безплатно.


 

Маг.фарм.Ростислав Курдов е Председател на Районна фармацевтична Колегия - Стара Загора, учредител и организатор на първия по рода си фармацевтичен форум.

Как се появи идеята за Национален Фармацевтичен Форум?

 

Аз и моите колеги работим в различни направления – част от нас са във фармацевтичната индустрия,другата част пък работят на гишета и по време на нашите срещи постоянно споделяме кой какво ново е научил,с какъв проблем се е сблъскал.И в началото на 2017-та се появи  идеята,фармацевтите да си подадем ръка с лекарското съсловие във форум,където да обменяме опит.Представих идеята на управителен съвет и така се роди Фармацевтичния форум и първото му издание  - „Новости в лечението на социално-значимите заболявания”.

Осъзнах необходимостта от такова събитие,където лекари –практици да споделят опита си с фармацевта и така да станем още по-полезни на пациентите, както по отношение на обслужване от фармацевта,така и като краен резултат от лечението.

Започнахме да работим по форум,който в последствие ще прерасне в конгрес, но ще запази името си Национален Фармацевтичен Форум .

Най-трудната ни задача беше да реализираме идеята.Всички колеги се включихме и впрегнахме личните си контакти за да осигурим подходящите лектори и да определим темите,намерихме и подкрепа от фармацевтичната индустрия.Към днешна дата програмата е официално обявена на сайта на Фармацевтичния форум и в КредоУеб,където има и линк с регистрационната форма за участие.

 

Форумът ще бъде ли акредитиран като продължаващо обучение?

Точно тази цел си поставихме, с оглед на това, че фармацевтът има ограничен достъп до научна информация,тъй като неговото ежедневие е доста натоварено.Всеки колега,който отдели време да прочете нещо ново,отделя от личното си,чете откъслечно от различни места,а е длъжен защото продължаващото обучение е задължително за магистър-фармацевтите.

И  новината е , че комисията по качество на БФС акредитира Национален Фармацевтичен Форум  Новости в лечението на социално-значими заболявания" като част от продължаващото обучение в категория А2 с 20 кредитни точки.

 Втората ни цел беше да скъсим дистанцията между фармацевтичната индустрия,която генерира новостите в медицината и фармацевта,да излезем от формата на комуникация в аптеките и да предоставим възможност за по-пълноценен контакт,в официална среща.

Много по-лесно е лекаря да работи с фармацевт,който разбира идеята му.Всеки пациент си тръгва от кабинета с едно писмо до фармацевта.Това е рецептата.За лекаря,който изписва рецептата и за пациента и неговото лечение,добрата комуникация между лекар и фармацевт е от ключово значение.Това е и една от темите,които заложихме в първото издание на Фармацевтичния форум.

 

Какви теми включва първото издание, какъв беше критерият за подбор?

Искаме да избягаме от злободневните теми и да включим лекции,насочени към новостите както във фармацията,така и в медицината въобще. Научната част е близо 90% спрямо рекламната, което отличава Национален Фармацевтичен  Форум от други подобни събития и сме заложили да се провежда 3 пъти годишно.

По отношение на темите, подбрахме специалности,в които медицината се развива наистина бързо и също от области,в които се наблюдава ръст на пациентите и заболеваемостта,каквато е алергологията например – там се наблюдава ръст на потреблението на медикаменти за овладяване на алергии.Неофициално е проучването,но според мен адекватно,тъй като е базирано на ежедневните ми срещи както с лекари така и с фармацевти,споделя се и от много други колеги с които сме в постоянен контакт.

Пулмологията,вирусологията и имунологията са подбрани поради същата причина – това са теми, които никога няма да бъдат изчерпани.Знаем също че заболявания от областта на кардиологията и ендокринологията също са социалнозначими и занапред ще се говори още по-интензивно, тъй като броят на пациентите със сърдечни проблеми, диабет и метаболитен синдром например, растат лавинообразно.

 

Национален Фармацевтичен форум ще се проведе на 4-ти ноември от 9:00ч. в РБ”Захарий Княжески” в Стара Загора.Участието на фармацевти е безплатно.

Регистрирайте се тук.

Коментари