Публикация

Община Пловдив против сливането на две болници


Община Пловдив иска да се запази дейността на трите общински диспансера след преструктурирането им като специализирани болници или медицински центрове.

Това се посочва в доклад на комисия, председателствана от заместник-кмета Александър Константинов.

Повод за анализа е реформата на здравните заведения в страната. Общината е против препоръчаното от държавата сливане на болниците „Свети Мина” и „Свети Пантелеймон” - втората има големи задължения и те могат да се мултиплицират в новата структура.
Освен това болниците с над 500 легла се управляват трудно и имат лоши резултати.

Предлага се създаване на инвестиционен фонд, половината от средствата в който да са от печалбата на лечебните заведения, а другата - от бъдещата приватизация в сектора.
Фондът ще финансира проекти в общинското здравеопазване.

Все още нямаме отговор от държавата за намеренията й за белодробната болница „Д. П. Кудоглу”, каза Александър Константинов.

Общината е изпълнила процедурите, изисквани от здравното министерство, за прехвърляне на дялове от болницата на държавата. На 6 април бившият министър д-р Божидар Нанев е информиран за това. От 19 април е второто писмо от местната администрация, в което тя припомня, че финансовото състояние на болницата е изключително лошо и иска държавна намеса.

Коментари