Публикация

Защо лекарите бягат от България?

Защо лекарите бягат от България?

Защо лекарите бягат от България?


Международният проект www.healthgrouper.com през 2012 г. обяви сравнителни данни от регионалното проучване в страните от Югоизточна Европа на тема „Удовлетвореност на лекарите от работата им”. Сравнителният анализ на водещите фактори, които са причина за недоволство между лекарите показва доста прилики и същевременно специфични особености в отделните страни.

Мнозинството от лекарите в България, Сърбия и Македония са недоволни от заплатите, стреса на работното място, липсата на реформи, малкото общо удовлетворение от работата и отношението на обществото и медиите към лекарската професия. При анализа на отговорите най-недоволни от заплатата са лекарите от Сърбия, най-недоволни от реформите в здравеопазването са лекарите от България. По отношение на статута в обществото, най-недоволни са лекарите от Македония.

Проучването, което направи www.healthgrouper.com в България, даде възможност да се утвърдят актуалните проблеми, с които всекидневно се сблъскват лекарите. Общото впечатление, получено от анализиране на данните от изследването е, че мнозинството от лекарите в България не са доволни от работата си. Проучването потвърждава някои от актуалните и общопознати проблеми, също така и дефинира факторите, влияещи положително на работата на лекарите. Някои от отрицателните характеристики, които преобладават в анализа на резултатите от цялото изследване, са ниските заплати, излишната администрация, липсата на ясна перспектива за развитие и реформи в здравеопазването, отношението на обществото и медиите към лекарите, както и съществуването на корупцията в здравната система. От месечното възнаграждение са недоволни 83% от лекарите, работещи в държавния сектор. Над 60% от всички анкетирани лекари са изразили всеобща неудовлетвореност от работата си. Други 44% не биха препоръчали професията си на по-младите колеги. Около половината от лекарите (47%) мислят да променят работното си място, а болшинството от тях (78%) виждат алтернатива в чужбина. Това са тревожни данни, които трябва да стигнат до ръководителите на здравните институции. Най-голяма неудовлетвореност преобладава при лекарите, работещи в болниците (62%) и университетските клиники (53.8%), които са готови да сменят работното си място. Много от лекарите споделят, че биха останали да работят в България, ако се подобрят условията и се създадат ясни правила на работа, които сега липсват. Това е положителен аспект, който трябва да се използва от страна на държавата и да се намерят подходящи стимули, които да задържат лекарите в страната. Чрез анализа на данните от страна на www.healthgrouper.com може да се направи изводът, че 4000-5000 лекари, които в момента работят в здравния сектор, са в най-голямата рискова група за заминаване в чужбина. От друга страна, изследването определи и положителни елементи в работата на лекарите - 72% от тях са доволни от сътрудничеството, което имат с колегите, а над 83% са доволни от статуса си сред болните.

Докато лекарите се чувстват уважавани и ценени от страна на болните, около половината (47%) мислят, че не живеят в съответствие със статуса си в обществото.

По отношение на медицинското оборудване и консумативи, с които разполагат лекарите, са установени разлики в зависимост от това дали работят в държавния, или частния сектор. Значително по-доволни са тези, които работят в частния сектор, в сравнение с работещите в държавното здравеопазване. Разликите в отговорите в зависимост от работното място (частно или държавно) се появяват във всички части от анализа, с изключение на главните пет групи проблеми, за които всички лекари имат еднакво мнение. Те дават висока оценка на качеството на здравните услуги, които предлагат на болните. Това, разбира се, е субективно мнение на лекарите и за да се потвърди твърдението, е необходимо да се направят допълнителни проучвания за качеството на услугите, които се предлагат в здравеопазването.

72.6% от специалистите подчертават стреса в работата като водещ фактор, влияещ негативно на удовлетвореността от работата. Отново стресът е по-голям между лекарите, работещи в държавния сектор. Всички лекари са единодушни в изказаното недоволство от реформите, които се правят в здравния сектор, независимо дали работят в държавния, или частния сектор, вида на здравното заведение, възрастовата група и трудовия стаж.

Многото и чести промени оказват усложнения в работата и пряко влияят за нарушаване на връзката помежду лекари и болни. Внимание привличат констатациите, че лекарите не са против реформите, смятат, че те липсват и че са необходими. Основните забележки са липсата на реформи и тяхното частично изпълнение, което създава повече проблеми, отколкото предлага решения. Като причини за недоволство между лекарите са посочени обемната администрация, санкциите и натискът, оказван върху съсловието. Важен елемент за успешното прилагане на необходимите промени в системата на здравеопазването на Република България ще бъде включването на лекарите в процеса на реформите. Промените не са лесни и не трябва да се очаква, че всички ще ги приемат. Трябва да се генерира критична маса от поддръжници на промените между лекарите, които ще успеят да смекчат акумулираното недоволство и да бъдат лидери в необходимия процес на подобряване на здравеопазването за всички граждани на България. (www.healthgrouper.com 2012 „Удовлетворение на лекарите от работата им в България”)

 

 

Доц . Николай Николов д.м.

Началник клиника по ревматология

УМБАЛ”Гл Странски” -Плевен

Коментари

Според мен по същите причини поради които всички други напускатстраната. Надеждата за по добър живот в компексни показатели. Тези които виждат за себе си по добър живот на друго място отиват там. Това е световен процес и на него трудно може да се въздейства.