Защо лекарите бягат от България?
Защо лекарите бягат от България?
Защо лекарите бягат от България?
доц. Николай Николов, дм
доц. Николай Николов, дм
Лекар
Защо лекарите бягат от България?

Защо лекарите бягат от България?

Защо лекарите бягат от България?

Международният проект www.healthgrouper.com през 2012 г. обяви сравнителни данни от регионалното проучване в страните от Югоизточна Европа на тема „Удовлетвореност на лекарите от работата им”. Сравнителният анализ на водещите фактори, които са причина за недоволство между лекарите показва доста прилики и същевременно специфични особености в отделните страни.

Мнозинството от лекарите в България, Сърбия и Македония са недоволни от заплатите, стреса на работното място, липсата на реформи, малкото общо удовлетворение от работата и отношението на обществото и медиите към лекарската професия. При анализа на отговорите най-недоволни от заплатата са лекарите от Сърбия, най-недоволни от реформите в здравеопазването са лекарите от България. По отношение на статута в обществото, най-недоволни са лекарите от Македония.

Проучването, което направи www.healthgrouper.com в България, даде възможност да се утвърдят актуалните проблеми, с които всекидневно се сблъскват лекарите. Общото впечатление, получено от анализиране на данните от изследването е, че мнозинството от лекарите в България не са доволни от работата си. Проучването потвърждава някои от актуалните и общопознати проблеми, също така и дефинира факторите, влияещи положително на работата на лекарите. Някои от отрицателните характеристики, които преобладават в анализа на резултатите от цялото изследване, са ниските заплати, излишната администрация, липсата на ясна перспектива за развитие и реформи в здравеопазването, отношението на обществото и медиите към лекарите, както и съществуването на корупцията в здравната система. От месечното възнаграждение са недоволни 83% от лекарите, работещи в държавния сектор. Над 60% от всички анкетирани лекари са изразили всеобща неудовлетвореност от работата си. Други 44% не биха препоръчали професията си на по-младите колеги. Около половината от лекарите (47%) мислят да променят работното си място, а болшинството от тях (78%) виждат алтернатива в чужбина. Това са тревожни данни, които трябва да стигнат до ръководителите на здравните институции. Най-голяма неудовлетвореност преобладава при лекарите, работещи в болниците (62%) и университетските клиники (53.8%), които са готови да сменят работното си място. Много от лекарите споделят, че биха останали да работят в България, ако се подобрят условията и се създадат ясни правила на работа, които сега липсват. Това е положителен аспект, който трябва да се използва от страна на държавата и да се намерят подходящи стимули, които да задържат лекарите в страната. Чрез анализа на данните от страна на www.healthgrouper.com може да се направи изводът, че 4000-5000 лекари, които в момента работят в здравния сектор, са в най-голямата рискова група за заминаване в чужбина. От друга страна, изследването определи и положителни елементи в работата на лекарите - 72% от тях са доволни от сътрудничеството, което имат с колегите, а над 83% са доволни от статуса си сред болните.

Докато лекарите се чувстват уважавани и ценени от страна на болните, около половината (47%) мислят, че не живеят в съответствие със статуса си в обществото.

По отношение на медицинското оборудване и консумативи, с които разполагат лекарите, са установени разлики в зависимост от това дали работят в държавния, или частния сектор. Значително по-доволни са тези, които работят в частния сектор, в сравнение с работещите в държавното здравеопазване. Разликите в отговорите в зависимост от работното място (частно или държавно) се появяват във всички части от анализа, с изключение на главните пет групи проблеми, за които всички лекари имат еднакво мнение. Те дават висока оценка на качеството на здравните услуги, които предлагат на болните. Това, разбира се, е субективно мнение на лекарите и за да се потвърди твърдението, е необходимо да се направят допълнителни проучвания за качеството на услугите, които се предлагат в здравеопазването.

72.6% от специалистите подчертават стреса в работата като водещ фактор, влияещ негативно на удовлетвореността от работата. Отново стресът е по-голям между лекарите, работещи в държавния сектор. Всички лекари са единодушни в изказаното недоволство от реформите, които се правят в здравния сектор, независимо дали работят в държавния, или частния сектор, вида на здравното заведение, възрастовата група и трудовия стаж.

Многото и чести промени оказват усложнения в работата и пряко влияят за нарушаване на връзката помежду лекари и болни. Внимание привличат констатациите, че лекарите не са против реформите, смятат, че те липсват и че са необходими. Основните забележки са липсата на реформи и тяхното частично изпълнение, което създава повече проблеми, отколкото предлага решения. Като причини за недоволство между лекарите са посочени обемната администрация, санкциите и натискът, оказван върху съсловието. Важен елемент за успешното прилагане на необходимите промени в системата на здравеопазването на Република България ще бъде включването на лекарите в процеса на реформите. Промените не са лесни и не трябва да се очаква, че всички ще ги приемат. Трябва да се генерира критична маса от поддръжници на промените между лекарите, които ще успеят да смекчат акумулираното недоволство и да бъдат лидери в необходимия процес на подобряване на здравеопазването за всички граждани на България. (www.healthgrouper.com 2012 „Удовлетворение на лекарите от работата им в България”)

 

 

Доц . Николай Николов д.м.

Началник клиника по ревматология

УМБАЛ”Гл Странски” -Плевен

Мнения

26 окт 2017 15:59
д-р Юлиан Аргиров
26 окт 2017 15:59

Според мен по същите причини поради които всички други напускатстраната. Надеждата за по добър живот в компексни показатели. Тези които виждат за себе си по добър живот на друго място отиват там. Това е световен процес и на него трудно може да се въздейства.