Публикация

Противоречие между пациентски организации


Организациите, обявили протест на 4 май, не представляват всички трансплантирани пациенти от страната, което поставя под съмнение представителността на подобни настроения.
Това заявява сдружение „Български съюз на трансплантираните”.

Health.bg припомня, че Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания (АПБЗ) реши да организира пред Министерския съвет събиране на пациенти, роднини и приятели. Те ще пият вода и кафе в знак на несъгласие с водената здравната политика спрямо българския пациент и неговото лечение.

Според АПБЗ състоянието на поддържащото диализно лечение на около 3000 болни през последните няколко години е „меко казано геноцидно”. Пациентите са изоставени от здравната система без нужното качество поради недофинансирането на цялата диализна процедура.

Асоциацията смята още, че хората с трансплантирани органи у нас са единствените в Европа, на които се подменят имуносупресорите само по финансови причини, а не по медицински.

Сдружение „Български съюз на трансплантираните” посочва, че при него не са постъпвали оплаквания от пациенти за нарушаване на правата им.

Относно осигуряването на лекарствата за трансплантирани от Националната здравноосигурителна каса, вместо от Министерството на здравеопазването, сдружението е на мнение, че това трябва да стане по начин, който не създава проблеми в лечението на болните, и след внимателно обсъждане на последиците от такава промяна.

Коментари