Публикация

Европейски форум на сестринските и акушерските асоциации в София


Издигане ролята на специалистите по здравни грижи и подобряване на техния статут и професионалното им развитие е съществен фактор за издигане качеството на българското здравеопазване.

Това заяви министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова в приветствието си към участниците в Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации, който се провежда в София.

Проф. Борисова представи историческия принос на съсловието за осигуряване на необходимите грижи за пациентите.

Домакинството на нашата страна на 14-ата годишна среща на организацията е израз на признанието за ролята на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи  като активен изразител на интересите на съсловието.

Гости на проявата бяха депутати, представители на Българския лекарски съюз и преподаватели в областта на общественото здраве.

Срещата в рамките на Европейския форум се провежда съвместно със СЗО и в нея са представени асоциации от 15 държави – Австрия, Великобритания, Дания, Холандия, Гърция, Швеция, Румъния, Германия, Македония, Кипър и др. Темите включват обсъждане на модели на професионална практика и поведение, мотивиране на професионалистите по здравни грижи, непрекъснато повишаване на квалификацията им. Резултатите от срещата ще залегнат в стратегия за решаване проблемите на съсловието у нас. 

Основната цел на създадения през 1996 г. Европейски форум на националните сестрински и акушерски асоциации е координиране усилията на държавите за постигане на по-качествени здравни грижи на Стария континент.

В организацията членуват 37 национални сестрински и акушерски асоциации.

Коментари