Публикация

БЛС: Налага се категорично преразпределение на средствата за извънболнична помощ

БЛС: Налага се категорично преразпределение на средствата за извънболнична помощ

Проектобюджет 2018 на НС на НЗОК е удовлетворителен


Във връзка с гласуваното разпределение на рамката за бюджет 2018 на НЗОК, Българският лекарски съюз изразява своята удовлетвореност от предложеното увеличение за болнична помощ, в която от 10 години няма коригиране на цени за клиничните пътеки. 

 

„Въпреки цялостно увеличение, не може да останем равнодушни към значителното подценяване на медицинските дейности в извънболнична помощ“, категорични са от лекарския съюз. 

 

Според съсловна организация за поредна година не са взети предвид препоръките в докладите на Световната банка и заложеното в Националната здравна стратегия 2020, насочена към изграждане и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати. 

 

БЛС напомня, че спрямо изпълнението на бюджет 2017 година, реалното увеличение за 2018 г. за общопрактикуващите лекари е 7.2 млн. лв., за специалистите от извънболничната помощ то е едва 3.5 млн. лв. и за медико-диагностични изследвания е 2 млн. лв. 

 

„Нелогично за нас e увеличението, предвидено за лекарствени средства. Според проекта за бюджетно разпределение на НС на НЗОК, това перо ще формира 26% от общия бюджет за здравеопазване“, твърдят от БЛС.

 

„Недостатъчните средства към изпълнителите на извънболнична помощ ще влошат качеството на медицинската услуга, ще генерират напрежение между пациенти и лекари и са предпоставка за фалит на лечебни заведения“, опасяват се от БЛС. 

 

Според съсловната организация липсата на достатъчен ресурс в доболничната помощ ще се отрази крайно негативно на достъпа на пациентите до здравеопазване, което само по себе си ще доведе до невъзможност от своевременно решаване на здравословните проблеми и като резултат – до свръххоспитализации, скъпо струващи на системата.

 

„Волно или неволно, така направеното разпределение на средствата за здравеопазване от НС на НЗОК създава условия за противопоставяне на заинтересованите страни в системата на здравеопазването /ПИМП, СИМП и БП/ и е дълбоко погрешно, уронващо доверието в системата и очаквано ще доведе до нежелани реакции от колегите”, категорични са от БЛС.

 

Лекарският съюз възразява срещу проектобюджета, изготвен от НС на НЗОК за 2018 г. в частта ПИМП, СИМП и МДД и настоява да бъдат преразгледани и удовлетворени исканията на съсловната организация, реално отговарящи на потребностите на населението и на здравната система, заложени в проектобюджета, изготвен от БЛС и изпратен на отговорните институции още през юли.

Коментари