Публикация

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ на МУ - Пловдив: випуск`2017 - дипломираха се 250 завършили

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ на МУ - Пловдив: випуск`2017 -  дипломираха се 250 завършили

250 дипломанти от Факултета по обществено здраве в Пловдив завършиха обучение. На тържествената Промоция на випуск`2017 в ДК "Борис Христов" - деканът на факултета проф. д-р Румен Стефанов, дм връчи дипломите на 80 медицински сестри и акушерки и 166 магистри и бакалаври - от още три специалности.


250 дипломанти от Факултета по обществено здраве в Пловдив завършват обучение
На тържествена церемония Промоция в ДК "Борис Христов" дипломите си получиха 80 медицински сестри и акушерки и 166 магистри и бакалаври  - здравни професионалисти от още три специалности на ФОЗ - Пловдив: "Обществено здраве и здравен мениджмънт", "Управление на здравните грижи"-II сем., III сем., Управление на медико-социалните дейности и обществено здраве".

Пред деканското ръководство и цялата академична колегия на ФОЗ-Пловдив 13 отличници на випуск`2017, завършили с най-висок успех, бяха наградени с индивидуален ПЛАКЕТ от Декана на факултета  - проф. д-р Румен Стефанов, дм. "Отличник на випуск`2017" е Лилия Христева с успех 5,87 от специалност "Медицинска сестра". Честта да води ритуалното полагане на сестринската клетва ("Клетвата на Флоурънс Найтингел") имаше Галина Косева -  дипломантката, завършила с най-висок успех специалността "Акушерка". По решение на факултетния съвет  официален "Промотор на випуск 2017" бе доц. Гергана Петрова, дм, ръководител на катедра "Сестрински грижи". Тържествената церемония по дипломирането бе водена от проф. д-р Таня Търновска, дмн - зам.-декан по МСПД. 
Завършващите тази година медицински сестри, акушерки и колегите им от Факултета по обществено здраве в Пловдив изразиха подкрепата си към актуалното питане на колегите си от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.  
Роза и специални подаръци бяха поднесени от представители на "Аджибадем Сити Клиник" на най-новите 80  медицински сестри и и акушерки. Специална  поздравителна програма за дипломантите и факултета от емблематичното трио тенори "Уникалните гласове" създаде неповторима атмосфера на тържественност и уникалност и направи празника  незабравим за дипломанти и гости.  

Прикачени файлове

Коментари