Публикация

Пациенти може да не дочакат навлизането на животоспасяващи терапии

Пациенти може да не дочакат навлизането на животоспасяващи терапии

НПО против решението на Надзора на касата през 2018 г. да не се плащат нови лекарства


Националната пациентска организация е силно притеснена от решението, взето от Надзорния съвет на НЗОК, съгласно което през 2018 г. касата няма да заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за което е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък, както и за тези, които вече са включени в него и предстои заплащането им през 2018 г.

 

В случай, че исканата промяна в ЗБНЗОК бъде гласувана в парламента, това решение на НС на НЗОК ще засегне множество български пациенти, включително и тези с редки заболявания, които от години нямат друг шанс. 

 

Лишаването на българските пациенти от нови терапии, които могат значително да повишат качеството на живот, да доведат до адекватна поддържаща терапия, трайна ремисия на заболяването или дори да го излекуват, не бива да се случва и на практика ще ги остави без алтернатива, без надежда и ще ограничи достъпът им до обществения и стопански живот на страната. 

 

Можем да дадем положителен пример с новите молекули в лечението на хепатит С, които след като започнаха да се поемат от НЗОК, доведоха до излекуването на 97% от пациентите с това коварно заболяване – нещо, което доскоро беше считано за невъзможно и което даде надежда, че в бъдеще хепатитът може да бъде елиминиран завинаги.

 

Националната пациентска организация изразява своите опасения, че налагането на тези временни мерки вероятно ще създаде по-големи проблеми в обществото, отколкото да реши вече съществуващи такива. Като организация, създадена да защитава правата на пациентите, ние не можем да подкрепим решение, което ще обрече множество групи пациенти на некачествен живот и ограничаване възможността им за достъп до пазара на труда, при положение, че съществуват вече доказани алтернативи, които в пъти превъзхождат рисковете и страничните ефекти. 

 

Отнасяме се с разбиране към сложната финансова ситуация и отчитаме факта, че НЗОК среща затруднения да покрие нарастващите нужди на всички пациенти, но подчертаваме, че това не бива да става за сметка на нововъведенията в лечението на заболявания, без които нововъведения съществува рискът от фатален изход за пациентите.

 

Националната пациентска организация призовава за преосмисляне на ситуацията и изразява надежда, че крайното решение ще бъде взето съобразно нуждите на пациентите, а не на финансовите съображения на НЗОК, тъй като човешкият живот е безценен.

 

Опасяваме се, че ако това решение бъде подкрепено от депутатите в 44-ото Народно събрание, то ще доведе до нарастване на социално напрежение и до остри реакции от страна на множество групи пациенти, на които ще бъде отнет шансът за качествен или какъвто и да било живот.
Националната пациентска организация изразява надежда, че в крайна сметка ще бъде взето правилното решение и тези пациенти, за които вече има алтернатива в лицето на новите терапии, няма да бъдат изоставени от българското общество.

Коментари