Публикация

ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМПЛЕКСНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ВКЛЮЧВАЩА МЕТОДА НА DEEP ОSCILLATION ПРИ ГОНАРТРОЗА

Презентация на колектив Мръцкова Г.1, Илиева Е.2, Димитров А.3, Димитров Н.3, Петров Д.4


Остеоартрозата (ОА) е най-често срещаното ревматично заболяване, характеризиращо се с деструкция на ставния хрущял. Засяга предимно носещите стави на долните крайници. Клинично се проявява с болка, ограничена функционална активност и намалено качеството на живот.

 

Болката е често първият и основен симптом при ОА на колянната става (КС) и често е свързана с функционален дефицит на засегната става.

Патогенезата на болка при ОА е многофакторна. Дължи на ангажирането на редица интра- и/или периставни структури.

Редуцирането на болката е решаващ фактор за да се подобри качеството на живот и за да се избегнат редица нежелани ефекти: намаляване на мускулната активност, мускулна атрофия, редукция на общата двигателна активност, остеопения, нарушение на съня и психосоциален стрес.

Цел:

Да се проведе клинично проучване и оценка на терапевтичните ефекти от комплексна рехабилитация включваща Deep Оscillation(DO) и Кинезитерапия при пациенти с гонартроза.

 

Цялата презентация вижте в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМПЛЕКСНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ВКЛЮЧВАЩА МЕТОДА НА DEEP ОSCILLATION ПРИ ПАЦИЕНТИ С ГОНАРТРОЗА

Коментари