Публикация

От кои думи боли?


Ново изследване на германски психолози от университета в Йена показва, че когато хората чуят или прочетат думи като „измъчвам”, „бичувам” или „пребивам”, се отключва центърът в мозъка, в който се съхраняват спомените от болезнени преживявания. 

Участниците в експеримента е трябвало да четат думи, свързани с физическа болка, и в същото време да си представят ситуации, кореспондиращи на всяка дума.

След това хората били помолени да повторят упражнението, но по време на четенето били разсейвани със специален дразнител. И при двата експеримента мозъкът на участниците бил наблюдаван с магнитен резонанс.

Установено е, че центърът на болката се активизира при възприемането на думи, олицетворяващи болезнени усещания. 

Реакцията на мозъка е била еднаква по време на двете упражнения и не се е повлияла от разсейването на участниците. 

В този мозъчен център се складират спомените от болезнени преживявания. Той действа превантивно, като се активира и предупреждава за болката, за да се предотврати подобно преживяване в бъдеще.

Психолозите отбелязват, че негативни думи, които не са свързани с болка, като например „отвратително” и „ужасно”, не активират тази област в мозъка. Същото се отнася и за неутралните и позитивните понятия.

Коментари