Публикация

„I will find you” в Полша с българско участие

„I will find you” в Полша с българско участие

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo и HEureka Generator от Полша бяха организатори на семинара бяха .


Двама представители на „Диабет и предиабет“ участваха в проекта „I will find you” - contact making seminar в Мотич, Полша.

В проекта участниците направиха много полезни контакти с представители на нестопански организации от различни държави.

Бяха създадени 12 проектни рамки, като в повечето участваха и нашите прадставители. С бъдещите проекти ще се създадат условия за по-добро общо бъдеще за Европа и общи ценности и идеи.

Международният проект е с идея участниците от няколко европейски страни, да установят ползотворни контакти за бъдещи проекти, да научат повече за стъпките при подаване на проектни предложения, изграждането на партньорства и методите на неформално обучение.

Участниците дискутираха теми за бъдещи проекти по метода Open space и научиха повече за ролята му при работа с младежи и младежки работници. Акцент бе споделяне на опита между участниците.

Според българските участници в проекта това беше един изключително добре организиран проект. Нашите участници ще могат да пренесат метода Open space в работата си.

Семинарът се състоя в Motycz Leśny в област Lublin. Много красиво място, с много подходящ за проектни дейности младежки хостел.

Участниците в проекта разгледаха различни теми на бъдещи проекти, които може да включват обучение и различни форми на обществени дискусии.

Участниците изграждаха партньорства и разглеждаха механизмите, чрез които нестопанските организации могат да разширяват своите мрежи и партньори.

В груповите сесии участниците разискваха различни теми по проектното писане и партньорството с колеги от различни европейски държави. Така младежките работници откриваха по-добри възможности за професионална и социална реализация.

Европейският проект се реализира по програмата Еразъм+, КА1.

Коментари