Публикация

ИЗПОВЕДТА НА ПРЕВЪЗХОДНАТА УЛИЧНА МАСТИЯ

От книгата "Zoo Балканика & Хомо Balcanicus или безумици балкански..."


Не съм аз куче. Аз съм улична мастия. Определят породата ми като превъзходна – превъзходна улична мастия. Ще попитате:

– Защо?

Ще ви отговоря:

І. КУЧЕТАТА БИВАТ:

1. Хрътки,

2. Ловджийски и

3. Овчарски,

4. Домашни любимци и

5. Бездомни псета..., изобщо...: 

ІІ. ТРИ ОСНОВНИ ГРУПИ: 

1. Догове,

2. Ежедневни кучета и

3. Псета. 

ЗАБЕЛЕЖКА:

– „договете” са висшата каста на вида,

– „ежедневните кучета” са за ежедневна употреба, а

– „псетата” са нещо като нас, но не съвсем – превъзхождат ни по редица показатели:

 • местоживеене,
 • произход,
 • хранене,
 • отношение (на тях към другите и на другите към тях)
 • и пр.

От своя страна те – ПСЕТАТА, СЕ ДЕЛЯТ НА:

А) квартални,

Б) улични и

В) дворни. 

ВТОРА ЗАБЕЛЕЖКА:

Първите два вида са бездомни (псета), третите – полубездомни – имат двор, но не и дом (колибка, кафез и т.н.)

Бележки относно „балканското” полу... – по-ната­тък (и по-назад).

ПЪРВО ПОЯСНЕНИЕ:

Ние – мастиите, сме извън класацията и не сме включени в (или по-късно сме изключени от) класификацията (или класацията?...) на кучетата по света (това не знам), защото поначало ни считат за нещо по-различно, а и ние се чувстваме така. Мисля, че или не са ни включили поначало в класацията (или класификацията?) от завист или нещо друго, или по-късно сме отпаднали по същите причини, или... – не знам... Едно мога да кажа само, че не сме в класификацията (и класацията), въпреки че, както ще видите след малко, имаме основания да бъдем там, но сме се отказали да заемем полагащото ни се място в редицата на кучешкия вид, защото съзнаваме, че всеки опит в тази насока ще е безуспешен. 

От своя страна НИЕ (МАСТИИТЕ) също се делим (КАТО ПСЕТАТА) на:

А) квартални,

Б) улични и

В) дворни, но не напълно...

ТРЕТА ЗАБЕЛЕЖКА:

– „Напълно” се отнася за привидното ни сходство с кварталните, уличните и дворните псета. 

– За разлика от псетата и трите групи сме бездомни, защото никой не ни допуска близо до себе си и недвижимите си и движими имоти, а ако някога попаднем в някой двор – то си е случайно... и рисковано...

NB! Подчертавам категорично, че разликата между псетата и мастиите е голяма, бих казал/а – огромна. Това вероятно е причината да отпаднем от класификацията (и класацията) завинаги и напълно. 

ЧЕТВЪРТА ЗАБЕЛЕЖКА:

Този път думата „напълно” се отнася за класацията (и класификацията) и за нас и няма нищо общо с кварталните, уличните и дворните псета!

Няма сега да ви я разкривам (РАЗЛИКАТА), ще я разберете постепенно (ако имате търпението да прочетете изповедта ми, ако не докрая, то поне някъде дотам).

Представителите на всяка от трите основни групи (според под-подразделянето на квартални, улични и дворни) както за псетата, така и за нас се делят на:

 • „превъзходни” и
 •  „непревъзходни”,

т.е. съчетаващи (или не) основните качества на съответната животинска група (съответно отчасти или напълно). 

ВТОРО ПОЯСНЕНИЕ:

Аз съм от последната група (на превъзходните улични мастии), но не отчасти, а напълно, т.е. участвам в класацията (и класификацията) (на мастиите) напълно, но съм подразделен/а в отделна група. 

И така: НИЕ, МАСТИИТЕ, сме уникален животински вид. Срещаме се само на едно място в света – на така наречените БАЛКАНИ, не ми е ясно защо го определят като полуостров. Може би, защото, повечето неща на БалКАНИТЕ са „полу-...”:

– полу-истини,

– полу-радост,

– полу-щастие,

– полу-произход,

– полу-заплата,

– полу-работа,

– полу-живот,

– полу-...,

– полу-...,

– полу-... 

Само лъжата на Балканите е изцяло и напълно, лъжата, с която балканците се лъжат помежду си: 

– политиците – народа и

– народът – политиците,

– шефът – работниците и

– работниците – шефа,

– мъжът – жената и

– жената – мъжа,

– бащата – сина и

– синът – бащата,

– съседът – съседа и

– съседът – съседа..., 

изобщо лъжат се едни други, самите себе си, непрекъснато, постоянно, всеки ден; лъжата, с която са закърмени (БАЛКАНЦИТЕ) и която носят (те) в душите до края на живота си, че и след това – в НЕБИТИЕТО, с което, отишлите сИ завинаги балканци, замърсяват АСТРАЛА, но на кой му пука за Астрала, след като си е поживял на Балканите приятно и безгрижно с:

– лъжата и 

 

– полу-нещата от живота: Zoo Балканика & Хомо Balcanicus или безумици балкански...

 • полу-истините,
 • полу-радостта,
 • полу-щастието,
 • полу-произхода,
 • полу-заплатата,
 • полу-работата,
 • полу-живота,
 • полу-...,
 • полу...,
 • полу...?...

.

ТЕЗИ МИСЛИ ми идват на ума, като си мисля за разликата между псетата и нас – непревъзходните и превъзходни улични мастии. При тях нещата са „полу...” – нито кучета, нито мастии, ни дворни, ни домашни, а ние (като лъжата) сме напълно и изцяло, и безапелационно – улични мастии, т.е. последните (извънкласификационни и извънкласационни) брън­ки на импровизираната класификация (и класация) на договете, ежедневните кучета и псетата по света.

 

И ОЩЕ НЕЩО ми идва на ума (като си мисля за разликата между псетата и нас) – ние, мастиите, сме на края на редицата, което определя мястото ни извън основната класификация (и класация), но:

А) ако я погледнем, като извием глава наляво, или

Б) ако изправим редицата и я оформим като колона,

ще се окаже, че ние сме в ОСНОВАТА НА КУЧЕШКИЯ РОД, т.е. ние определяме СЪЩИНАТА НА НЕЩАТА, т.е. на рода, които по-късно са се оформили (не казвам доразвили) като:

– хрътки, 

– ловджийски и

– овчарски кучета,

– домашни любимци и

– бездомни псета..., 

 

ЗАЩОТО, като се замисля, всеки представител на кучешкия вид, независимо дали е хрътка, овчарско или ловджийско куче, домашен любимец или бездомно псе, носи в душата си до края на живота по нещичко от манталитета на изначалната мастия, независимо дали ТЯ Е:

превъзходна,

– или не. 

И ДРУГО НЕЩО ми идва на ума – ако ние сме основата на рода (като лъжата), то бихме могли да обобщим, че тук, където сме родени – на цитираните Балкани с многото полу..., ЛЪЖАТА е в 

ОСНОВАТА НА НЕЩАТА И НА ЖИВОТА – на:

- полу-истините,

- полу-радостта,

- полу-щастието,

- полу-произхода,

- полу-заплатата,

- полу-работата,

- полу-живота,

- полу-...,

- полу-...,

- полу-...

 Много се увлякох, но така се получава ВСЕКИ ПЪТ, когато си помисля, за нашите (в никакъв случай не бих могъл/гла да кажа „братя”, а бих ги определил/а само като) КОНКУРЕНТИ на улицата и в живота – уличните бездомни псета. И така – РАЗЛИКИТЕ между тях и нас:

Всяко куче, като всяко друго живо същество, си има РОД в своите и чуждите очи (не животински, а граматичен род):

ДОГЪТ е от мъжки,

– ХРЪТКАТА – от женски, а

– ПСЕТО – от среден род. 

Само НИЕ, МАСТИИТЕ, формално сме от женски, но в действителност нямаме усещане за принадлежност към мъжки или женски род, защото толкова дълго са ни обезличавали, че без да сме хермафродити, СМЕ станали БЕЗПОЛОВИ в нашите и в чуждите очи – КАТО АНГЕЛИТЕ В РАЯ. Защо ли? 

ТРЕТО ПОЯСНЕНИЕ:

ЗА ДА ОЦЕЛЕЕШ НА УЛИЦАТА, където сме родени, ТРЯБВА ДА ЗАБРАВИШ:

– мъжкото си достойнство или

– женската си чест,

– мъжката си гордост или

– женския си свян,

– мъжката си сила и

– женската си слабост...

– и т.н. и... 

...трябва ДА СЕ ПРИСПОСОБИШ МАКСИМАЛНО БЪРЗО към бързо променящите се улични условия, като веднъж бъдеш:

– отмъстителен по мъжки и

– в следващия миг лукав по женски,

– веднъж да изръмжиш по мъжки и

– в следващия миг да изквичиш по женски,

– да хапеш и

– да лазиш,

– да разкъсваш и

– да се подмазваш,

– да показваш зъби и 

– да превиваш гръб,

– да гледаш предано и

– да предаваш в следващия миг...

ЧЕТВЪРТО ПОЯСНЕНИЕ:

Поради това на няколко места, написах „...л/а” или „...гъл/гла”, вие имайте предвид, че това не е от слаба граматична подготовка, а от липсата на УСЕЩАНЕ ЗА РОД (както подчертах: мъжки или женски, т.е. – граматичен, а не биологичен. Той (биологичният ни род) е ясен – началото на кучешкия род, роден от изначалната улична мастия)...

Разясненото дотук ни прави ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЛИТИЦИ: 

1. ПЪРВО – родени сме и отраснали на улицата и познаваме живота откъм най-суровата му и кръ­во­жадна част, и

2. ВТОРО – можем едновременно да бъдем:

А) отмъстителни и

Б) в следващия миг лукави,

В) веднъж да изръмжим и

Г) в следващия миг да изквичим,

Д) да хапем и

Е) да лазим,

Ж) да разкъсваме и

З) да се подмазваме,

И) да показваме зъби и

Й) да превиваме гръб,

К) да гледаме предано и

Л) да предаваме в следващия миг...,

защото тук, на БАЛКАНИТЕ, БЕЗ ДА СИ:

– отмъстителен и

– в следващия миг – лукав, 

– да ръмжиш и

– да квичиш,

– да хапеш и

– да лазиш,

– да разкъсваш и

– да се подмазваш,

– да показваш зъби и

– да превиваш гръб,

– да гледаш предано и

– да предаваш в следващия миг...,

НЕ МОЖЕШ ДА ОЦЕЛЕЕШ:

– нито като политик,

– нито като биологичен вид,

– нито като индивид:

 • човешки
 • животински
 • и т.н...

А индивидът, тук, той – БАЛКАНЕЦЪТ Е:

 

– завистлив,

– мързелив,

– крадлив,

– еснаф и

– комплексар,

– с големи и

– неоснователни претенции,

– сам се капсулира и

– изолира от света...

ЛИПСВАТ МУ:

 

– търпимост,

– лоялност,

– толерантност,

– скромност,

– ...

 

ПРИТЕЖАВА В ИЗОБИЛИЕ:

– отмъстителност,

– непримиримост,

– ярост,

– злоба,

– завист,

– корист,

– ...

 

И поради това ВСИЧКО ПРИ НЕГО Е ПОЛУ...:

– полу-истина,

– полу-радост,

– полу-щастие,

– полу-произход,

– полу-заплата,

– полу-работа,

– полу-живот,

– полу-...,

– полу-...,

– полу-...

 

Само той е изцяло и напълно (а не полу...) – БАЛ­КА­НЕЦ, с пълната ЛЪЖА (също не полу...)...

 

ВЪПРОС:

Защо е тоз РАЗКЪСАН СЛОВОРЕД? Таз НЕЛОГИЧНА ПУНКТУАЦИЯ? И излишното повторение на КЛАСИФИКАЦИЯ и КЛАСАЦИЯ?

 

ОТГОВОР:

ПЪРВО – за прегледност.

ВТОРО – за удобство на:

– социологическите и

– статистическите агенции...,

проучващи уникалния балкански вид, наименуван (не без основание) БАЛКАНЕЦ и неизбежните му атрибути „лъжата” и „полу...” нещата, 

– и НАЙ-ВЕЧЕ за тези, които ЩЕ МЕ ПОДВЕДАТ ПОД ОТГОВОРНОСТ, задето ги сравнявам с нас – превъзходните улични мастии, НО

ТОВА НЕ Е СЪВСЕМ ТАКА, ЗАЩОТО коренът на мастия е „МАСТ”, А НЕ „МЪСТ”, което НА ТЯХ ИМ ПО-ПРИЛЯГА – доказали са го много пъти.

 

ПОЖЕЛАНИЕ:

Дано този път да не съм познал/а!...

 

автор: проф. Златимир Коларов

 

 

Сборникът с разкази на проф. Златимир Коларов можете да закупите ТУК

Повече от проф. Коларов вижте на личния му сайт: www.kolarov.bg

Коментари