Публикация

Проект за спорта в Испания с българско участие

Проект за спорта в Испания с българско участие

NECI Spain бе организатор на проекта за спорта като метод за социално включване. Проектът бе написан от наши младежи, участващи в курсовете ни за писане на проекти.


В проекта участваха организации от България, Испания, Италия, Турция и други. Представители на „Диабет и предиабет“ участваха от българска страна в проекта Sportunities for all.

Проектът бе написан от наши младежи, участващи в курсовете ни за писане на проекти. Това е първият проект, който наши представители печелят зад граница по програма Еразъм+.

Участници бяха младежи от няколко европейски страни, които разгледаха различни аспекти на спорта като метод за интеграция и социално включване.

Младежите научиха повече за методите на неформално обучение като цяло, особено тези, в които се използва спорта.

Българските участници бяха и основни фасилитатори на проекта, проектът е бил много добре организиран от испанците и с много добре подбрани методи от нашите фасилитатори Алпер, Георги и Руки.

Треньорите получиха много добри отзиви – турските и испанските лидери казаха, че са били много интересни, забавни и коминукативни.

Участниците имаха възможността да разгледат Барселона.
След края на проектните дейности участниците пожелаха ние да им помагаме и при нови проекти и проектни предложения. 

Коментари