Публикация

Персонализираната медицина е бъдещето в лечението на ревматичните заболявания

Персонализираната медицина е бъдещето в лечението на ревматичните заболявания

Биологичното лечение е високоефективно и може да спре хода на заболяването 


„Бъдещето на ревматичните заболявания е в персонализираната медицина“ – това заяви проф. Рашо Рашков, национален консултант по ревматология, на дискусията, която се проведе на 26.10.2017 г. в Народното събрание, по време на заседание на Комисията по здравеопазване. 

 

Той подчерта, че новите молекули са все още скъпи, но навлизането на все повече от тях ще доведе и до спад в цената и по-важното – по-големият избор ще доведе до задоволяване нуждите на все повече пациенти и ще даде възможност за прилагането на персонализиран подход.

 

Проф. Златимир Коларов от Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ - София представи развитието на ревматологията през XX век и изтъкна постиженията на множество български ревматолози. 

 

Той подчерта, че по неофициални данни се приема, че разпространението на ревматоидните заболявания в България е около 0,55-0,8%, като за съжаление точна статистика няма. 

 

„Ревматоидните заболявания имат тежка социална и икономическа тежест и водят до инвалидизация, ако не бъдат адекватно диагностицирани и лекувани навреме. Ето защо всеки лев, вложен в профилактика, не само ще спести много средства в бъдеще, но ще осигури и по-качествен, пълноценен и продължителен живот на пациента“, допълни още той. 

 

Проф. Коларов наблегна на факта, че поставянето на навременна и точна диагноза е ключово за лечението на пациента, тъй като ранното лечение гарантира много по-добри дългосрочни резултати.

 

Презентацията на проф. Румен Стоилов - председател на Българското дружество по ревматология, беше концентрирана около социалната значимост и съвременния подход в лечението на ревматичните заболявания. 

 

Той подчерта, че важността им ги нарежда в приоритетите на здравната система наред със сърдечносъдовите и мозъчните заболявания и посочи последствията от тях: отсъствията от работа, намаляването на доходите, невъзможността от справяне с ежедневните дейности и необходимостта от грижа и др.  

 

Проф. Стоилов посочи, че целите на лечението са не само да се облекчат болките и да се спре прогресията на заболяването, но и пациентите да бъдат върнати към пълноценен начин на живот.

 

Всички участници в дискусията се обединиха около идеята, че биологичните лекарства са пробив в лечението на ревматичните заболявания, имат висока ефективност и силно повлияват хода на заболяването, като при голяма част от пациентите водят до ремисия. Специалистите отчетоха, че както при всички лекарства, и при биологичните могат да се наблюдават странични ефекти, както и резистентни пациенти, но ползите многократно надвишават рисковете. Те се обединиха и около идеята за лечение чрез комплексен подход, с цел осигуряването на пълноценна грижа за болния.

 

Проучване сред 300 пациенти с ревматични заболявания беше представено от Николай Недялков от Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит. Целта на изследването е да се установят основните предизвикателства, пред които са изправени пациентите с ревматични заболявания; да се изследва отношението им към провежданото лечение, както и нагласите на пациентите към периодичните прегледи, на които подлежат.

 

Над 75% от участниците в проучването посочват, че състоянието им се подобрява. Над половината от изследваните са заявили, че не се е наложило да напуснат работа. Около 2/3 от анкетираните са сменили терапията си (от базова към биологична), като сред основните причини за това е изтъкната липсата на подобрение и изчерпване действието на терапията.

 

Над 80% от пациентите посочват, че считат биологичното лечение, на което са преминали, за по-добро от предишните терапии, на които са били подложени. Необходимостта от провеждане на периодични прегледи също има високи резултати – над 86% от изследваните посочват, че периодичните прегледи помагат за проследяване и контролиране на състоянието им. 

 

Дискусията приключи с препоръки, които пациентските организации отправиха: за профилактика, подобряване на ранната диагностика, навременното лечение на ревматичните заболявания, усъвършенстване на процедурите и нормативната уредба и други. 

 

Подробности - в прикачените по-долу файлове.

Прикачени файлове

docx

Коментари