Публикация

Училище за персонализирана медицина работи в МУ - Пловдив

Стремежът е да се даде възможност за достъп до иновации на световно ниво


Медицински университет – Пловдив е домакин тази година на Училището за персонализирана медицина, организирано съвместно с Българската асоциация за персонализирана медицина /БАПЕМЕД/. Събитието ще се проведе на 3 и 4 ноември в Аудиторния комплекс на Университета, като темата на форума е „40 години секвениране - нова епоха в съвременната диагностика и персонализираната медицина“ .

Темата е избрана неслучайно. 40 години след определянето за първи път на секвенцията (последователността) на цялостен ДНК геном – този на бактериофага φX174, секвенирането предизвика революция в науката и практиката.

Заслужено признание е и домакинството на Медицински университет – Пловдив, който първи в страната проведе през април 2017 г. курс "Молекулна, персонализирана и регенеративна медицина". Още през 2014 г. Университетът организира първия уъркшоп по молекулна медицина с международни лектори и въведе фармакогенетиката в обучението на студентите по медицина, дентална медицина и фармация. МУ – Пловдив е първият университет в страната, който от миналата година има свободно избираем курс по персонализирана медицина.

Като продължение на първото по рода си в България Училище за персонализирана медицина, този обучителен форум цели да направи достъпна информацията за секвенирането като ключов метод, използван в диагностиката и персонализираната медицина. Стремежът е да се даде възможност на участниците за достъп до иновации на световно ниво, за обмяна на идеи, опит и добри практики и за контакт с водещи специалисти от света и у нас. 

В първата част от форума български и чуждестранни лектори ще представят на участниците няколко различни вида секвениране – директно секвениране по Sanger, пиросеквениране и секвениране от ново поколение (NGS), както и практическото им приложение.

Събитието ще продължи с лекции, посветени на други иновативни методи и технологии в съвременната медицина – медицински симулатори, 2D/3D ин витро клетъчно базирани модели, 3D биопринтинг.

Третият лекционен панел на Училището за персонализирана медицина ще е фокусиран върху концепцията за персонализираната медицина и нуждата от интегрирането й в практиката и здравната система. Натрупването, анализът, разчитането и съхранението на огромното количество информация от секвенирането, което се прилага все по-често, както и реалните данни от медицинската практика (т. нар. real-world data или real-world evidence) и въпросите, свързани с тях, също ще са акцент в тази част от обучителния семинар.

Наред с водещи български специалисти от областта на диагностиката и медицината, сред които са чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев (МУ-Пловдив), проф. Виктория Сарафян (МУ-Пловдив),  проф. Алексей Савов (Национална генетична лаборатория, София), доц. д-р Вили Стоянова (МУ - Пловдив), доц. Радка Кънева (Център по молекулна медицина, МУ-София), проф. д-р Сорен Хайрабедян (БАН), гост-лектори ще бъдат: представители на QIAGEN и на Националната служба по здравеопазване в Англия (National Health Services, England), Боги Елисен (Copenhagen Institute for Future Studies), проф. д-р Колин МакГъкин и д-р Нико Фораз (CTIBIOTECH, Lyon, France), д-р Арсени Марков (Institute of Human Genetics, UKM Muenster).

            Освен презентационната част е планирано Училището да включва и интерактивна сесия, насочена към студенти с цел повишаване на интереса и мотивацията им за развитие в сферата на персонализираната медицина        . Предвидено е също сформирането на малки работни групи, ръководени от специалисти в различни области, в които има възможност за активен диалог и дискусия по конкретни теми.

Достъпът е свободен за всеки, проявяващ интерес и имащ желание да се включи в Училището. Досега регистрираните участници са над 250.

Коментари