Публикация

Г. Първанов: Здравеопазването у нас е на кръстопът


Здравеопазването у нас е на своеобразен кръстопът. По брой болници, лекари и легла сме на задоволително ниво, но по качество и достъпност на здравна помощ - на едно от последните места в Европа.

Това заяви президентът Георги Първанов в Пловдив, където се проведе дискусия на тема „Българското здравеопазване - между незавършените реформи и предизвикателствата на кризата. Здравето на хората - национален приоритет в стратегия „България 2020”.

Според държавния глава трябва да се избере дали моделът на здравеопазване в България да е по-пазарно ориентиран, или с по-голямо държавно участие.

До два месеца под егидата на президента ще бъде изготвен консенсусен документ за развитието на здравния сектор.

„Аз съм притеснен не само като пациент, а и като държавен глава за всичко, което става в държавата и с българските граждани, тъй като картината е наистина драматична”, посочи Георги Първанов.

Той подчерта, че от 2001 до 2010 г. средствата за здравеопазване в България са нараснали два пъти. Въпреки това, здравните ресурси се управляват неефективно, което се отразява на качеството на медицинските услуги.

Президентът цитира данни, според които през миналата година държавното финансиране на лекарствата у нас е било 36 % при средно за Европа 85 %. Прогнозата за тази година е държавата да плаща малко над една трета -  около 35%. Пациентите са извадили от джоба си над един милиард лева.

Коментари