Публикация

С БАПЕМЕД И МУ-ПЛОВДИВ - ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

Училище за персонализирана медицина „40 години секвениране - нова епоха в съвременната диагностика и персонализираната медицина“


40 години след като през 1977 г. е определена за първи път секвенцията (последователността) на цялостен ДНК геном – този на бактериофага φX174, БАПЕМЕД посвещава следващото Училище за персонализирана медицина именно на секвенирането, което се превърна в революция в науката и практиката. Събитието на тема „40 години секвениране - нова епоха в съвременната диагностика и персонализираната медицина“ ще се състои на 3-ти и 4-ти ноември 2017 г. (петък и събота) в град Пловдив, Медицински университет – Пловдив.

 

Съорганизатор и домакин на Училището за персонализирана медицина, фокусирано върху секвенирането и други иновативни подходи в сферата на персонализираната медицина, ще е Медицински университет – Пловдив. Именно МУ-Пловдив проведе през април 2017 г. първия в страната курс “Молекулна, персонализирана и регенеративна медицина". Още през 2014 г. Университетът организира първия уъркшоп по молекулна медицина с международни лектори и въведе фармакогенетиката в обучението на студентите по медицина, дентална медицина и фармация.

 

Като продължение на първото по рода си в България Училище за персонализирана медицина, посветено на онкохематологията и големия интерес към него, следвайки един от основните си приоритети – образованието, с престоящия обучителен семинар БАПЕМЕД и МУ-Пловдив целят да направят достъпна информацията за секвенирането и други ключови методи технологии, използвани в диагностиката и персонализираната медицина. Специално място е отредено на темата за глобалните модели, практики и предизвикателства в областта на здравеопазването и персонализацията в частност. Чрез събитието ще бъде дадена възможност на участниците за достъп до иновации на световно ниво, за обмяна на идеи, опит и добри практики и за контакт с водещи специалисти от света и у нас.

 

Събитието се радва на огромен интерес – до момента има над 220 регистрирали се за участие, сред които студенти (българск и чуждестранни), утвърдени лекари и млади специализанти, специалисти от областта на диагностиката и медицинските изследвания, учени и университетски преподаватели, експерти и представители на индустрията.

Училището за персонализирана медицина ще бъде кредитирано от Български лекарски съюз, като част от продължаващото медицинско обучение.

 

В първата част от форума – „За секвенирането – минало, настояще и бъдеще“ български и чуждестранни лектори ще представят на участниците няколко различни вида секвениране – директно секвениране по Sanger, пиросеквениране и секвениране от ново поколение (NGS), ще бъде направено сравнение, ще се представят предимствата, предизвикателствата и перспективите за развитие на секвенирането, както и практическото му приложение, в това число и българският опит в тази сфера.

 

Събитието ще продължи с панел, фокусиран върху концепцията за персонализираната медицина, приложението й и нуждата от интегрирането й в практиката и здравната система на глобално ниво. Натрупването, анализът, разчитането и съхранението на огромното количество информация от секвенирането, което се прилага все по-често, както и реалните данни от медицинската практика (т. нар. real-world data или real-world evidence) и въпросите, свързани с тях, също ще са акцент в тази част от обучителния семинар.

 

Вторият ден на Училището за персонализирана медицина ще стартира с модул, който ще представи приложението на иновациите и секвенирането за персонализация в научната и клиничната практика в и извън онкологията. Ще присъства и тема, посветена на епигенетичните анализи като допълнение на генетичните изследвания за индивидуализирана здравна грижа.

 

Лекции, представящи други иновативни методи и технологии в съвременната медицина – медицински симулатори, 2D/3D ин витро клетъчно базирани модели, 3D биопринтинг, ще са акцент на четвъртия лекционен панел на събитието.

 

След всяка презентация по дадена тема ще бъде дадена възможност за активен диалог и дискусия по конкретни въпроси, свързани с фокуса й.

 

Наред с водещи български специалисти от областта на диагностиката и медицината, сред които са чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев и проф. д-р Виктория Сарафян (МУ-Пловдив), проф. Алексей Савов (Национална генетична лаборатория, София), доц. д-р Вили Стоянова (МУ - Пловдив), доц. Радка Кънева (Център по молекулна медицина, МУ-София), проф. д-р Сорен Хайрабедян, д-р Деян Механджиев (Новартис България), д-р Теодор Замфиров (Елта 90М), гост-лектори ще бъдат: представители на QIAGEN (Erik Soderback), на Националната служба по здравеопазване в Англия (National Health Services, England) – prof. Sue Hill и prof. Sian Ellard, на LifeCodexx AG – Torsten Pfaff, Bogi Eliasen (Future of Health, Copenhagen Institute for Future Studies; Danish UNESCO bioethical committee), prof. d-r Collin McGuckin и Dr. Nicolas Forraz (CTIBIOTECH, Lyon, France), Dr. Marie-Claire Parker (Stratified Medicine Scotland Innovation Centre), assoc. prof. Alexander Haslberger (University of Vienna) и д-р Петър Янакиев (Hera Biosciences LLC).

 

Достъпът е свободен за всеки, проявяващ интерес и имащ желание да се включи в Училището за персонализирана медицина, организирано от БАПЕМЕД и МУ-Пловдив.

Прикачени файлове

pdf

Коментари