Публикация

НСОПЛБ недоволно от бюджета за здраве за догодина

НСОПЛБ недоволно от бюджета за здраве за догодина

Днес сдружението изпрати становище до отговорните институции    


Направените промени в коригирания проект за Закон на бюджета на здравната каса за 2018 г. в частта извънболнична помощ и в частност ПИМП отново са незначителни до липсващи. Не са ясни основанията за тази незадоволителна промяна, нито как биха били разпределени съответните средства и очаквания ефект.

 

Това изтъкват от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) в становище до отговорните институции.

 

Според сдружението проектът е в коренно противоречие с определената приоритетна политика в Националната здравна стратегия 2020, насочена към изграждане и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати.

 

„Отново обръщаме внимание на разписаното в политика 2.4. „Развитие на първичната извънболнична помощ, подкрепена от високотехнологична специализирана помощ”, в която се посочва, че „Първичната здравна помощ, осъществявана от добре обучени и мотивирани общопрактикуващи лекари и други медицински специалисти, следва да се утвърди като основен инструмент за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена здравната ни система”, както и на доклада на Световна банка „Бележки по политиката за реформа на здравния сектор”, съгласно който „Трябва да се предприемат обединени усилия за инвестиране в изграждане на капацитета на изпълнителите на извънболничната здравна помощ, за да могат те да адресират преобладаващото бреме на заболяванията и тяхното представяне следва да бъде оценявано и възнаграждавано. В подкрепа на тези усилия трябва да се заделят нужните ресурси“, изтъкват от НСОПЛБ.

 

Оттам настояват за бъде обсъдено тяхното предложение за бюджет, както и да се предприемат мерки за коригиране на предложения от Надзорния съвет на НЗОК Проект за ЗБНЗОК в съответствие с одобрените и приети държавни политики.

 

Заявяваме нашата готовност за съвместно обсъждане, както и публичен дебат по темата, допълват от сдружението.

 

Подробности по темата четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

doc
pdf
pdf
pdf

Коментари

подкрепям