Публикация

Висок стомашен бай пас като алтернативен метод за лечение на мастната чернодробна стеатоза

Mетаболитната хирургия може да бъде обещаващ подход за ефективно лечение на мастното чернодробно заболяване и евентуално бъдеща терапевтична възможност за лечение и обръщане на неалкохолен стеатохепатит (NASH), според изследване на изследователи от клиниката Кливланд, ОХ.


Mетаболитната  хирургия може да бъде обещаващ подход за ефективно лечение на мастното чернодробно заболяване и евентуално бъдеща терапевтична възможност за лечение и обръщане на неалкохолен стеатохепатит (NASH), според изследване на изследователи от клиниката Кливланд, ОХ.Известно е, че RYGB води до подобрения в патофизиологията на факторите, които допринасят за затлъстяване, свързано с NASH обаче, независимо дали свързаната със затлъстяването фиброза се подобрява, е неясна. В статията "Обръщане на фиброзата при пациенти с неалкохолна стеатохепатоза след стомашна байпас хирургия", публикувана в BMC Затлъстяването, изследователите са предположили, че RYGB обръща NASH и фиброзата, а клирънсът с индоцианин зелен (ICG) осигурява чувствителна мярка за откриване на асимптоматичен чернодробен черния дроб заболяване. Те също така оценяват диагностичната полезност на клирънса на ICG по отношение на биохимичните тестове за откриване на асимптоматични (но клинично значими) чернодробни заболявания преди и след RYGB. Авторите са включили в проучването си 2000 баритарични хирургични пациенти; 105 пациента в крайна сметка са имали RYGB. Една подгрупа от 37 пациенти с хистологично диагностициран NASH са били изследвани повторно, след като са загубили 60% от преоперативното си наднормено тегло - извършени са им серия от изследвания като: биохимични чернодробни функционални тестове на 25 от тези пациенти и повторни чернодробните биопсии на 15.
Бяха получени предоперативни биохимични изследвания, включващи аспартат аминотрансфераза (AST), аланин трансфераза (ALT), алкална фосфатаза (ALK), общ билирубин, албумин и протромбиново време (PT). След като пациентите са загубили 60% от преоперативното си наднормено тегло  са преоценени както функцията на черния дроб, така и хистологията. Проведени са последващи биохимични тестове, включително AST, ALT, ALK, общ билирубин, албумин и PT. Черният дроб е визуално инспектиран по време на RYGB преди чернодробна биопсия. Промени от преди до след RYGB за всеки от биохимичните чернодробни функционални тестове (включително AST, ALT, ALK, общ билирубин, албумин и PT), клирънс на ICG и хистологични мерки (включително стеатоза на NAS, лобуларно възпаление NAS, хепатоцитен балон на NAS и фиброза) се оценяват с тестове с двойка t и Wilcoxon двоен статистически тест.

Коментари