Публикация

32-ра Национална среща на АСМБ: 03 - 05 ноември 2017 г. в МУ - Пловдив

32-ра Национална среща на АСМБ: 03 - 05 ноември 2017 г. в МУ - Пловдив

От 18.30 часа на 3-ти ноември в Първа аудитория на Аудиторния комплекс на МУ - Пловдив (бул. В. Априлов №15A) официално ще бъде открит студентският форум 32-ра Национална среща на АСМБ


Над 370 студенти-медици идват в МУ - Пловдив на 32-рата Национална среща на Асоциацията на студентите по медицина в България: 03 - 05 ноември 2017

 


„Тази есен всички пътища водят към ... Пловдив“ - това е мотото за 32-та есенна Национална среща на Асоциацията на студентите по медицина в България (АСМБ), която ще се проведе в гр. Пловдив от 03 до 05 ноември 2017 година.

От 18.30 часа на 3-ти ноември в Първа аудитория на Аудиторния комплекс на Медицински университет - Пловдив (бул. Васил Априлов №15A) официално ще бъде открит студентският форум с „кодовото“ оперативно название „Среща-032“ - резултат от съвпадението на поредността на събитието с телефонния код на град Пловдив и логичното домакинство на Асоциацията на студентите-медици в Пловдив (АСМ - Пловдив). От създаването си през 2002 година АСМ-Пловдив е една от най-големите студентски структури с над 450 членове от всички курсове на МУ – Пловдив, както и завършили лекари.

Регистрираните участници за „Среща - 032“ до момента са 378. Те ще имат възможността да бъдат част от едно страхотно преживяване в голямото семейство на АСМБ и да се потопят в приятелската атмосфера, създадена от колективния дух на студентите-медици от МУ - Пловдив и от сродните медицински университети във Варна, Плевен, София, Стара Загора.

В рамките на 32-рата Национална среща студентите-медици от всички факултети в страната ще могат да се запознаят и общуват в академичната атмосфера на Аудиторния комплекс на МУ - Пловдив, да обогатят своите практически умения чрез различни работилници, да подпомогнат своето личностно развитие с участие в редица тренинги. Ще бъдат дискутирани важни проблеми за студентската общност, тематично ориентирани по шестте направления, в които се развива и работи АСМБ - Медицинско образование, Обществено здраве, Репродуктивно здраве и СПИН, Човешки права и мир, Научен и Професионален обмен.

Срещата се провежда две седмици преди Отчетно-изборното събрание на АСМБ - 18. 11. 2017 г., на което ще бъдат избрани нови председател, отговорници, координатори и състави в органите на управление на Асоциацията.

Председател АСМБ - Иван Атанасов (студент МФ, МУ - Пловдив)

Затова „Среща - 032“ събитийно завършва мандатния цикъл на пловдивското председателство и ще демонстрира всички наши усилия студентите по медицина да бъдат най-активни, с нови кампании, събития, дискусии, обучения, благотворителност, форуми със здравна насоченост и полезни за цялото общество.

"През последните години се забелязва тенденцията по време на тези срещи организирането на практически работилници. Тази година всички студенти ще имат възможността да посетят Медицински Симулационен Тренировъчен Център на МУ - Пловдив, в който обучението се провежда на високотехнологични манекени, както и на ендоскопски, артроскопски и лапароскопски симулатори.“ - коментира Председателят на АСМБ - Иван Атанасов, студент МУ - Пловдив.

 

От организационния комитет се надяват тази Национална среща да бъде ползотворна за всички, да бъде едно ново начало към по-добро, да бъде зареждаща с емоции, нови идеи и нестихващ ентусиазъм, в името на това, което свързва бъдещите лекари - любовта към медицината.

Събитието е отворено за медии и всички заинтересовани млади хора. Заповядайте!

Коментари