Публикация

Безплатни прегледи за рак на простатата в София

Безплатни прегледи за рак на простатата в София

Седем болници обединяват усилия в борбата със заболяването


През ноември - месецa за борба с рака на простатата, седем държавни и общински болници в София - УСБАЛО, Първа САГБАЛ „Света София“, Военномедицинска академия, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Св. Анна“, Пета МБАЛ и Четвърта МБАЛ, обединиха усилията си в името на здравето на българските мъже. Във всички тях ще се извършват безплатни прегледи за мъже над 40 години. Специалистите ще приемат след предварително записване (виж графика за всяка болница по-долу).

 

За рака на простатата
Простатният карцином е втората по честота ракова локализация при мъжете. За 2012 г. има 1.1 млн. нови случая по света. Най-високo e разпространението на болестта в Австралия, Нова Зеландия и Северна Америка. За България честотата е от порядъка на 79,9 на 100 000 мъже за 2013 г., с пик между 74-79 години. Петгодишната преживяемост за страната е много ниска – 53.7% към средно 84% за Европа. По данни на Националния раков регистър стадийното разпределение за 2013 г. е:
Първи стадий – 494;
Втори стадий – 1408;
Трети стадий – 439;
Четвърти стадий – 288.

 

В процентно отношение делът от общата онкологична заболеваемост за страната от простатния карцином е на второ място след този на белия дроб – 16.2% към 19.3% за белите дробове. По отношение на смъртността е на трето място с 9,2% след бял дроб и дебело черво.

 

Рискови фактори  
-    Употребата на алкохол в големи количества води по-често до рак на простатата и свързаната с него смъртност;
-    Честата употреба на храни, съдържащи белтъци, главно млечни продукти води до по-висок риск от карцином на простатата;
-    Съществува известен риск между употребата на пържени храни и рака на простатата. Не съществува риск при употребата на дълговерижни ненаситени мастни киселини;
-    Ликопени каротен не водят до сигнификантно снижаване на риска в сравнение с плацебото;
-    Не се отчита явна връзка между употребата на червено месо и рака на простатата;
-    Съществува риск между високата концентрация на витамин Д и рак на простатата, по-специално високорисковите видове;
-    Селенът и витамин Е не повлияват честотата на простатния карцином.

 

Диагностични методи
Изследването на PSA е основен диагностичен метод за рака на простатата. То се предлага на добре информирани мъже над 50-годишна възраст и при мъже над 45-годишна възраст с фамилна анамнеза за карцином на простатата.        
При съмнение за карцином на простатата се извършва пункционна биопсия, като пункционните места са между 10-12. При мъже с високи стойности на PSA и явни палпаторни данни за карцином се извършват и по-малко на брой пункции на простатата. 
За уточняване на стадия се използват изследване с ЯМР или с компютърен томограф (КТ) на корема и малкия таз с контраст. За уточняване статуса на костите – костна сцинтиграфия.        

 

Лечение 
1.    Радикална простатектомия;
2.    Лъчелечение с или без хормонотерапия;
3.    Палиативно лечение - хормонална терапия, бифосфонати, химиотерапия;
4.    Лечение на метастатичната болест;
5.    Проследяване – PSA през 3-4 месеца, КТ на таза и костна сцинтиграфия, ректално туширане.

 

График за безплатните прегледи за рак на простатата през ноември:
УМБАЛ „Александровска“
В рамките на инициативата на разположение ще бъдат д-р Александър Заимов и д-р Светлин Димитров от Клиниката по урология към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Телефон за контакт и записване на часове: 02/9230 352 или 02/9230 356 от 08:00 ч. до 16:00 часа. Прегледите ще бъдат извършвани в Приемния кабинет на Клиниката по урология – кабинет № 2 (сутерен) от 08:30 до 13:30 часа.

 

Военномедицинска академия
Безплатните прегледи ще се осъществяват, както следва:
1.    Записване за консултации може да става на тел.: 02/9225334 от 12:00 до 15:00 часа.
2.    Консултациите ще се проведат в 242 урологичен кабинет, на 2-рия етаж в поликлиниката на ВМА.
3.    Обемът на прегледа ще включва:
- попълване на IPSS въпросник;
- физикален преглед;
- ултразвуково изследване на простатата.
При необходимост от лабораторни изследвания пациентите ще бъдат насочвани към личния лекар
   4. Прегледите ще се извършат по следния график:
-   06.11.2017 г. от 15:00 до 17:00 – 10 пациенти, д-р Владимир Василев;
-  09.11.2017 г. от 16:00 до 18:00 – 10 пациенти, д-р Николай Василев;
- 17.11.2017 г.  от  15:00 до 17:00 – 10 пациенти, д-р Тодор Терзиев;
- 23.11.2017 г.  от  15:00 до 17:00 – 10 пациенти, д-р Милена Арсова.

 

Пета МБАЛ - София: 
Месец ноември - от понеделник до петък:
от 10:00 до 12:00 часа - д-р Петър Павлов;
от 12:00 до 14:00 часа - д-р Атанас Доков;
За записване на тел.: 02/9268136.

 

Първа САГБАЛ „Света София“: 
Месец ноември - от понеделник до петък: 
от 11:00 до 12:00 часа - д-р Георги Лазаров.
За записване тел.: 02/4470 211.

 

УМБАЛ „Св. Анна“:
Безплатните прегледи ще се проведат на 3, 10, 17 и 25 ноември, или всеки петък от този месец. Те ще бъдат от 9:00 до 14:00 часа. Прегледът ще включва ехография и физикален преглед от уролог. Записването се осъществява на регистратурата на болницата на телефон 02/9759319.

 

УСБАЛО
Безплатните прегледи за рак на простатата ще се осъществяват от 5 ноември до 30 ноември, от 10:00 до 12:00 часа след предварително записване всеки работен ден на телефон 02/8076299.

 

Прегледите ще включват PSA изследване за мъжете, които не разполагат с такова през последните 12 месеца. То ще се извършва в Клиниката по нуклеарна медицина, кабинет 148 от 8:30 до 10:00 часа. Прегледите при уролог ще се извършват от 10:00 до 12:00 часа в Поликлиниката в кабинет 107. 

 

Мъжете с PSA, направен през последните 12 месеца, могат директно да отидат на преглед при уролог. Останалите първо трябва да си направят безплатно изследване на PSA в УСБАЛО и на след това да отидат на преглед при уролог.

 

Четвърта МБАЛ - София
График за безплатните прегледи: 
Всеки делничен ден през ноември от 12:00 до 13:00 часа.
Записването ще става на регистратурата на болницата на тел.: 02/953 24 85. 

Коментари