Публикация

Студентите на МУ-Плевен за първи път избират най-изявените си преподаватели чрез гласуване

Студентите на МУ-Плевен за първи път избират най-изявените си преподаватели чрез гласуване

Избраните най-изявени преподаватели ще организират неформална среща със студентите, на която ще отговорят на техните въпроси, ще споделят опита си и ще разкрият пред тях тайните на успеха


Ръководството на Медицински университет – Плевен с активното съдействие на Студентски съвет организира избори чрез гласуване на най-изявените преподаватели от академичната общност. За първи път определянето им зависи единствено от вота на студентите на МУ-Плевен. За целта, в периода от 6 до 8 ноември 2017 г. се провеждат избори в Ректората на висшето училище, в зала „Магнум“ на Втора клинична база от 9 до 10 ноември 2017 г. и в Спортната зала по време на International Day на 11 ноември 2017 г. В специално разположените избирателни секции студентите могат да гласуват за най-добрите си преподаватели. Оценката им ще е комплексна и ще се формира на базата на следните критерии: преподавателят провокира интерес към дисциплината; материалът се поднася достъпно и интригуващо; преподавателят стимулира активното участие в учебния процес и обективно се оценяват знанията и уменията на студентите.
Студентите могат да гласуват за четирима преподаватели - двама хабилитирани и двама нехабилитирани, които са преподавали на съответния курс през предходната учебна година. Списъци на преподавателите са поставени във фоайето на Ректората в седмицата преди гласуването. Пред името на всеки преподавател стои номер, който следва да бъде вписан в бюлетините. 
Избраните най-изявени преподаватели ще организират неформална среща със студентите, на която ще отговорят на техните въпроси, ще споделят опита си и ще разкрият пред тях тайните на успеха.

Коментари