Публикация

БЕЖАНЦИ, ДЕМОКРАЦИЯ И АТЕНТАТИ – 1 (криминален и здравен статус)

Откъс от публицистичното есе, публикувано в книга втора " Сиво, черно и свещица"


...Ясно е за всеки - проблем с бежанците има и то голям. Най-вече – липсата на ясни и конкретни правила при приема на чужденците, както и данни за тяхната самоличност, здравен статус и криминални досиета.

Ще се спра на темата, по която съм компетентен – здравната страна на проблема с бежанците:

Много съществен момент е липсата на данни за здравния статус на пристигащите от различни страни с различно ниво на здравната система – минали и настоящи болести, проведени имунизации, носителство на различни инфекции и наследствено-предавани болести. Това неизбежно опорочава огромните профилактични и лечебни усилия на всички европейски страни по всички възможни здравни фронтове, извършване в продължение на десетилетия с натрупване на положителен дългогодишен резултат, включително и в България – борба с редки инфекции и паразитни болести, които от десетилетия не се срещат на континента или ако се срещат те са спорадични, единични и бързо и лесно изолируеми и съответно – коригирани, т.е. овладени, генетични консултации и превенция на раждане на силно увредени генетично плодове, като при болестта на Даун, профилактични прегледи на бременните, на родилките, на децата и мн. мн. др., които намалиха честотата на тези болести до невероятно ниски стойности, невъзможни преди време. Установяването на някоя от посочените болести не означава чужденецът да бъде върнат в съответната страна, от която пристига – това би било дискриминация, а вземането на съответните профилактични и лечебни мерки, за да се ограничи явлението и да се опази съответната европейска страна от разрастването на съответната болест. Това е и едно от задълженията на пристигащите отдалеч – да предоставят на съответните органи нужната информация, при възможност документирана, колкото и да е трудно това при положение, че много от тях идват буквално от „бойното поле“. За тях е простимо да не представят документални доказателства за здравния си статус, но какво става с другите, които пресичат границите по икономически подбуди? Несъобразяването с това правило е безотговорност и неоправдана немарливост, граничеща с безотговорност и от двете страни – на пристигащите и на приемащите ги – създават се условия за формирането на огнища на зарази и наследствено предавани болести, които неизменно разклащат стабилността на здравната система и на здравния статус на хората в съответната страна.==

 

Пълния текст на публицистичното есе "БЕЖАНЦИ, ДЕМОКРАЦИЯ И АТЕНТАТИ – 1 (криминален и здравен статус) може да намерите в книга II на проф. Златимир Коларов "Сиво, черно и свещица" 

Книгата може да купите тук

Повече от проф. Коларов вижте на личния му сайт: www.kolarov.bg

 

 

Коментари