Публикация

НЗОК преведе средства на договорните партньори


Националната здравноосигурителна каса преведе към районните каси средства, с които да се изплати отчетената дейност за март в първичната и специализираната извънболнична медицинска помощ, денталната помощ и медико-диагностичната дейност.

Преведени са дължимите средства на аптеките за периода 1 - 15 март. Доплатени са средствата на болнична помощ за дейност, извършена през февруари.

 

Коментари