Настоящи познания за Хепатит Е вирусната инфекция
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Настоящи познания за Хепатит Е вирусната инфекция

Настоящи познания за Хепатит Е вирусната инфекция

сп. Vojnosanitetski Pregled, OnLine First, https://doi.org/10.2298/VSP170815159P

Pepovich R, Baymakova M, Pishmisheva M, Marutsov P, Pekova L, Tsachev I. Current knowledge on Hepatitis E virus infection. - Vojnosanitetski Pregled, OnLine First, in Press. https://doi.org/10.2298/VSP170815159P

 

Impact Factor (2016): 0.367

SJR (2016): 0.191

https://doi.org/10.2298/VSP170815159P

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

07 ноември 2017

Прикачени файлове

pdf
Хепатит Е вирусна инфекция
Реклама

Мнения