Публикация

PRP терапия

PRP терапия

Биологичен метод на лечение Използвай силите на собственото си тяло да се излекуваш.


Какво представлята PRP терапията?

 

Плазмотерапията е иновативен, революционен, алтернативен метод в медицината. Методът се базира на ролята на тромбоцитите в процеса на възстановяване на увредени части от тялото като от съществено значение са естествените растежни фактори при отделяне на тромбоцитите в увредената част. Инжектирането на повишена концентрация на става, сухожилие, мускул, кост или кожа стимулира инициира на естествен оздравителен процес, което представлява и самия метод. Накратно методът представлява вземане на кръв от пациента, след което тя се обработва по специален начин, със специален апарат, с цел остраняване на еритроцитите. Получената суспензия, е силно обогатена основно на тромбоцити и плазма, инжектира се в увредената таргетна зона. Така се отключват естествени процеси на възстановяване в зоната на увредата.

 

Процедури:
Препоръчват се 1-3 процедури през седмица или в рамките на 1 месец като има различни схема за конкретни терапии.

 

Методът е напълно безопасен.
Няма установени странични ефекти.

 

Кога се прилага PRP терапията?

 

1. Остеоартрит и дегенеративни ставни заболявания – гонартроза, коксартроза, и др. засегнати стави, дископатия, радикулит, ошипяване,
2. Хронични тендинози, околоставни заболявания, сухожилно дегенеративни процеси – ентезопатии, периартрити, епикондилити, ахилесов паратендинит, плантарен фасцит, шип в петата, тендинити на капачего, на пес ансеринус, както и при различните форми на бурсити.
3. Остри и хронични болки, свързани с последници при различни спортни травми, муслукни травми – контузии, преразтягане, скъсване, и др., след тежки навяхвания, свързани с връзкови увреди, менискални увреди, увреди на роторен манщон.
4. При псевдоартрози за стимулиране на костното срастване и съкръщаване за сроковете на оздравяване, като допълнение към основното лечение.
5. Аскептични некрози, като допълнение към основната терапия при реваскулизиране на некротичния костен участък.
6. При различните форми на костна пластика, извършвани по различни причини, като увеличва възможноста за прихващане на присадката и възстановяване на възстановителните срокове.
7. Трудно зарастващи рани

Коментари