Публикация

ЕМА започва нов преглед на лекарства, съдържащи хидроксиетил скорбяла

ЕМА започва нов преглед на лекарства, съдържащи хидроксиетил скорбяла

Медикаментите се използват за овладяване на хиповолемия


Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна нов преглед на лекарствените продукти, съдържащи хидроксиетил скорбяла (ХЕС). 

 

Тези лекарствени продукти са показани за овладяване на хиповолемия, причинена от остра кръвозагуба, в случаи, когато самостоятелното приложение на солеви разтвори не се счита за достатъчно. 

 

ХЕС лекарствата се прилагат като венозна инфузия и служат като средство за увеличение на кръвния обем, за да се избегне шокът от остра кръвозагуба.

 

Настоящият преглед започва заради резултатите от две проучвания на употребата, които показват слабо съобразяване с рестрикциите, предназначени да намалят рисковете от бъбречно увреждане и смърт.

 

Подробности четете в прикачените файлове.
 

Прикачени файлове

pdf
Информация за пациенти
pdf
Информация за мед. специалисти

Коментари