Публикация

Биологичните лекарства направиха прелом в хематологията

Проф. Юлиан Иванов Райнов

 

Около 1/3 от фармацевтичните продукти по света са биологични лекарства и стотици милиони се лекуват с биологичните лекарства


Въпросът с биологичните и биоподобните лекарства е един изключително актуален и важен проблем поради факта, че на пазара в областта на медицината има много нови биологични лекарства, които имат особен начин на производство, особен начин на разпространение и реимбурсация и, разбира се, с определена висока ефективност. Това кара лекарите по целия свят, както и пациентите, да имат надеждата, че тези лекарства ще преобърнат коренно прогнозата на някои злокачествени и други заболявания. Около 1/3 от фармацевтичните продукти по света са биологични лекарства и стотици милиони се лекуват с тях.

Още по темата вижте във видеото:

Коментари