Публикация

Д-р Ст. Кацаров: Мораториумът е пътека към нищета и бедност

Д-р Ст. Кацаров: Мораториумът е пътека към нищета и бедност

*Коментар на председателя на Управителния съвет на ЦЗПЗ


Миналата седмица Надзорният съвет на НЗОК прие забрана за сключване на договори с нови лечебни заведения и нови дейности в съществуващите в момента и забрана за включване на нови лекарства в реимбурсните списъци. Проектът за закон бе подкрепен от министъра на здравеопазването, одобрен от Министерския съвет и внесен в Народното събрание. Целта на забраните е да се намалят разходите на НЗОК. След като касата практически премина към бюджетно финансиране на болниците и производителите на лекарства, всяка нова болница, нова дейност или нов медикамент се явява непредвиден разход. За това ги и забраняват.

 

По принцип, намаляването на публичните разходите е легитимна цел за едно правителство. Дали, обаче, единственият начин е този?

 

Ако днешната медицина може да лекува диабет, инфаркт, онкологични заболявания, вирусни и бактериални инфекции и прочее, то е, защото не е спирала да се развива. Щяхме ли да имаме инсулин, антибиотици, противовирусни и таргетни противоракови лекарства, ако всички държави по подобие на нашата бяха забранили продажбата на нови лекарства? 

 

Щяхме ли да имаме ендоскопски, ангиографски методи на лечение, кибернож, роботизирана хирургия и прочее, ако всички държави по подобие на нашата забранят разкриване на нови лечебни заведения и нови дейности в съществуващите?

 

Не, разбира се. Другите държави не са толкова глупави, като нашата, че да забранят развитието на медицината. Те няма да лишат своите граждани от достъп до новите достижения на медицинската наука и практика. Те няма да забранят на своите медици да се развиват, да изучават и прилагат най-новите методи на диагностика и лечение. 

 

Нашата каса смята, че като ограничи конкуренцията, ще помогне на закъсалите финансово държавни болници. Да, де, ама нали искате тези губещи болници да се преструктурират. Как да стане това, като им забранявате договори за нови клиники, отделения и дейности? 
Не е сигурно дори, че ще се спестят средства по този начин. 

 

Да приемем, че забраната проработи и задържим медицината си за следващите 5 години на нивото от 2017 г. Останалите европейски държави, обаче, ще въвеждат нови методи на лечение и нови медикаменти. По силата на правилата за координация на системите за социална сигурност – Регламент 883/2004, Регламент 987/2009 и Директива 2011/24/ЕС, нашите пациенти ще имат право да поискат и НЗОК не може да им откаже финансиране на лечението в чужбина. Освен ако не сме решили да излезем от Европейския съюз и да започнем да развиваме отново развитото социалистическо общество. В крайна сметка, касата ще затрудни достъпа на пациентите до съвременно лечение, ще лиши медиците от възможности за развитие и усъвършенстване и това ще ни струва повече, отколкото, ако нямаше тези забрани. Както се казваше в ония виц „и солта и стоте тояги”.

 

Здравеопазването е икономиката на бъдещето. Разумните политици и отговорните правителства разбират това. Те стимулират, включително и финансово иновациите в тази сфера, а не ги забраняват. Те знаят, че освен пряк, ефектът от добрата медицина се мултиплицира във всички други икономически дейности. Те знаят, че високото качество на медицинските услуги е експортно ориентиран продукт, чиито приходи могат да надхвърлят приходите от обикновения туризъм. 

 

За съжаление ние продължаваме да вървим срещу собствените си интереси. Въвеждането на забрани за иновациите, за модернизацията и за развитието не е пътят към просперитета и благоденствието. Това е пътека към нищетата и бедността. За това сме „най-бедната страна” в Европейския съюз и затова ще си останем такава. 

 

Бедността ни не е причина, а следствие. 

 

________

 

* Мнението на д-р Стойчо Кацаров е публикувано на сайта на Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).

Коментари