Публикация

УМБАЛ „Св. Анна“ вече ще предлага цялостно имплантологично лечение

УМБАЛ „Св. Анна“ вече ще предлага цялостно имплантологично лечение

По-голяма част от манипулациите се поемат от здравната каса


От 1 декември Клиниката по лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ „Св. Анна“ – София АД стартира цялостно имплантологично лечение, което включва: поставяне на интраосални дентални импланти, подготовка на меките тъкани за имплантологично лечение, подготовка на твърдите тъкани за имплантологично лечение, костна аугментация на алвеоларните гребени за постигане на адекватно количество кост необходима за имплантологичното лечение, като по-голяма част от манипулациите се поемат от здравната каса.

 

Клиниката разполага с цялата необходима апаратура и специалисти за реализиране на хирургичното лечение. Работи с американската имплантологична система ImplantDirect.

 

При желание за имплантологично лечение при първоначалното посещение се снема подробна анамнеза и статус на пациента, назначават се необходимите изследвания и се издава списък с необходимите документи, които трябва да се представят при постъпване в клиниката. След тяхното реализиране се прави индивидуален план за лечение. 

 

При нужда пациентът се насочва за подготовка към стоматолог или към други специалисти, ако има придружаващи заболявания.

 

Манипулациите, които се извършват, свързани с имплантологичното лечение, са:

• Поставяне на интраосален дентален имплант;

• Пародонтални методи за увеличаване на прикрепената гингива около импланти;

• Вестибулопластика;

• Премахване на пролифериралала лигавица;

• Операция за отстраняване на френулуми и гингиво-букални връзки;

• Алвеолопластика след множествена екстракция;

• Отстраняване на екзостози;

• Вземане на кост от локални и дистални ложи за костна аугментация;

• Направлявана костна регенерация;

• Синус лифт – латерален и закрит синус лифт;

• Костна аугментация чрез сплит техника;

• Костна аугментация чрез блок графтинг;

• Транспозиция да долночелюстния нерв.

При необходимост имплантологичното лечение може да бъде извършено и под обща анестезия.

 

Телефон за записване на час:

Д-р Петков - 0883 475 1 61

Д-р Кючукова - 0886 610 367

Коментари