Публикация

Пети национален семинар на БулНозо Академия

Пети национален семинар на БулНозо Академия

Той е на тема „Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции“


В конферентния център на УМБАЛ „Св. Анна“ в София беше открит Петият национален семинар на БулНозо Академия. Семинарът е на тема „Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции“ и е подкрепен от Министерството на здравеопазването.

 

Гостите и участниците в семинара бяха приветствани от медицинския директор на болницата д-р Николай Добрев, доц. д-р Нина Гачева, почетен председател на БАПКНИ*, БулНозо, доц. д-р Росица Вачева - председател на УС на БулНозо. 

 

Поздравителен адрес към участниците в конгреса изпратиха от Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, пациентски организации и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

 

В програмата днес бяха изнесени редица пленарни доклади по теми като „Съвременни тенденции в превенцията на инфекциите на хирургичното място (ИХМ)“, „Представяне на протокол и набори за обгрижване на пациенти с хирургична рана – опита на КАИЛ - УМБАЛ „Св. Анна” - София“, „Превенция на инфекциите при гъвкави ендоскопи в гастроентерологията“ и други. 

 

Доц. д-р Росица Вачева, дм., връчи сертификати на болниците, колективни членове на БулНозо.

 

______________

*Българската Асоциация по превенция и контрол назокомиалните (вътреболнични) инфекции

Коментари