Публикация

Фондът за лечение на деца отпусна средства на 15 малки пациенти


Общественият съвет на Център „Фонд за лечение на деца” е одобрил нови 15 молби, съобщи Министерството на здравеопазването.

13 малки пациенти ще заминат за лечение и диагностични процедури в чужбина.

На пет деца ще бъде финансирано лечението. В Германия ще се лекуват три деца - за шънтова операция, с очно заболяване и с постравматично неврологично заболяване.

Други две деца ще получат финансиране за медицински изделия и консумативи, които не се произвеждат в България, като самото лечение ще се осъществи у нас.

8 деца са одобрени от фонда за финансиране на следващ етап от провеждана терапия или за контролни прегледи. 
За Германия заминават пет малки пациенти – две деца с ортопедични заболявания, дете с очно заболяване, дете след бъбречна трансплантация и дете с неврологично заболяване.

Две деца (с очно заболяване и с хронично чревно заболяване) ще бъдат лекувани в Белгия. Дете с Ту-образувание ще бъде на лечение във Франция.

На две деца ще бъде дофинансирана терапията. За Германия заминава дете с вродена аномалия на отделителната система, а за друго дете е доплатено генетично изследване, проведено в Холандия.
           
От началото на 2010 г. Общественият съвет на Център „Фонд за лечение на деца” е одобрил общо 93 заявления.

Коментари