Публикация

Започна седмицата за антибиотична осведоменост

Посланията на СЗО в рамките на World Antibiotic Awareness week ще достигнат до медицинските работници, правителствата, фермерите, ветеринарните специалисти, индустрията за храни и фуражи , и до обществото, посредством социалните медии.


На 13 ноември 2017 г. започна World Antibiotic Awareness Week - Световна седмица за осведоменост относно антибиотиците. Събитието се провежда всеки ноември  от 2015 г., като мотото е „ Áнтибиотици: отнасяйте се с грижа“-глобална, дългогодишна кампания. Настоящото издание ще продължи до 19 ноември 2017 г.

Един е от акцентите е ролята на мерките за превенция и контрол на инфекциите в ограничаване на разпространението на резистентни патогени.  

 Резистентността към антибиотици е една от най-големите заплахи днес: за здравето в глобален мащаб, безопасността на храните , която се развива в нашето съвремие.

Посланията на СЗО в рамките на World Antibiotic Awareness week,  ще достигнат днес до медицинските работници, правителствата, фермерите, ветеринарните специалисти, индустрията за храни и фуражи , и до обществото, посредством социалните медии. Създадени са редица инфографики, анкети,както и успешни истории са показани за да се разшири осведомеността относно антибиотиците, резистентността и с какви активности  да я ограничаваме .

По време на петия Национален семинар "БулНозо Академия" бе дадено начало на инициативи в подкрепа Световна седмица за осведоменост относно антибиотиците. За целта организаторите на научния форум направиха флашмоб.

 

Коментари