Публикация

Доц. Росен Калпачки, д.м. за предизвикателствата при лечение на пациентите с епилепсия

Доц. Росен Калпачки, д.м. за предизвикателствата при лечение на пациентите с епилепсия

Доц. Калпачки за мястото на EpiTrack ® като скринингов инструмент, предназначен за оценка и проследяване на промените в когнитивната функция при хора с епилепсия


Епилепсията е хронично неврологично заболяване, което засяга около 50 милиона души по света. Когнитивните проблеми са чести и могат да имат многобройни причини, включително мозъчни лезии, припадъци, епилептична дисфункция и анти-епилептично лекарствено лечение. Лечението при епилепсия изисква дългосрочно приложение на антиепилептични медикаменти, свързано с хроничния ход на заболяването.

EpiTrack ® е инструмент, чувствителен към промени, който позволява на лекарите бързо да откриват когнитивни проблеми при пациентите

EpiTrack ® оценява вниманието и изпълнителните функции чрез отговорите на пациента на комбинация от вербални и визуални тестове. Инструментът за 15 минути скрининг се състои от шест прости подтеста и е валидиран за употреба при възрастни пациенти на възраст 16-87 години. За деца и юноши (на възраст 6-18 години) е налична адаптирана и заверена версия: EpiTrack Junior. Инструкции за тестване, отчитане и тълкуване се предоставят заедно с инструмента.

EpiTrack ®когато се използва многократно, позволява на ОПЛ да проследяват хода на познанието при пациенти с епилепсия, успоредно с промените в лечението с антиепилептично лекарство, като първа терапия, добавена терапия, оттегляне на лекарството и промени в лекарството.

В ежедневната клинична практика е важно да се балансират терапевтичните ефекти с нежеланите странични реакции, произтичащи от продължителното лечение, запазване на когнитивните функции на пациентите.

 

Вижте тук практическото приложение на EpiTrack ® в клиничната практика на доц. Калпачки и д-р Граматикова  

 


 

Доц. Росен Калпачки, д.м. е Началник на Клиника по нервни болести в УМБАЛ Св. Анна. Доц. Калпачки специализира допълнително в Неврологичната клиника на Александровска болница в София, електроенцефалография, мозъчни инсулти, доплерова сонография и невропсихология. Допълнителни курсове във Великобритания, Чехия и Румъния по въпросите на епилепсията, мозъчните инсулти и общественото здраве. Председател е на комисията по епилепсия към НЗОК. Член на Българското дружество по неврология, Дружеството по епилепсия и Европейската Академия по епилепсия. Член е на редакционните съвети на няколко български медицински списания.

Коментари