Публикация

Проф. Борисова: Пари за здравеопазване ще има срещу реформи


Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова проведе работна среща с Управителния съвет на Българския лекарски съюз.

Тя информира ръководството на съсловната организация за първите стъпки на новия управленски екип. Проф. Борисова подчерта, че здравеопазването е неефективно, което налага извършването на реформи. Изтъкнато беше, че промените са невъзможни без участието на Българския лекарски съюз и съсловните организации, съобщи Министерството на здравеопазването.

Чрез регионалните центрове по здравеопазване вече са получени поисканите данни за състоянието на лечебните заведения във всички области.

Те ще залегнат в изработваната актуализирана национална здравна карта и ще представят реалната картина във всяка една област. В напреднал етап на подготовка са 32 медицински стандарта, като вече са готови 46.

Проф. Борисова изрази очакването БЛС да участва активно в изработването на регистър на лекарите в страната (пол, възраст, специалности, области). Това ще позволи дейностите по планирането и ще подпомогне предприемане на мерки за квалификация на лекарите. От съсловната организация поеха ангажимент да представят подобен регистър с актуализирани данни.

Приоритетно значение за остойностяването на медицинските дейности има въвеждането на електронна здравна карта на пациентите, заяви председателят на съсловната организация д-р Цветан Райчинов. С това ще се оптимизира вътрешният контрол в лечебните заведения, тъй като ще се отчита всяка една дейност на лекарите, включително поставена диагноза, предписано лечение и др.

На срещата беше изразено общо виждане за необходимостта от повишаване специализацията на лекарите, като в тази насока бяха набелязани редица мерки. Като особено важно беше посочено изработването, актуализирането и разпространението на методическите указания за добра клинична практика, в което важна роля има БЛС. 

От лекарския съюз уточниха, че към организацията се създават звена за следдипломно обучение и добра клинична практика, които да работят приоритетно по тези въпроси. 

Д-р Цветан Райчинов настоя за съдействие от страна на министър Борисова относно  актуализацията на бюджета на здравната каса. БЛС иска да бъдат отпуснати още 200 – 250 млн.лв. до края на май, за да може да се спре забавянето на плащанията към изпълнителите.  

Министър Борисова и ръководството на Българския лекарски съюз се обединиха около виждането, че пари в здравеопазването ще има срещу извършване на ясни като съдържание и срокове реформи.

Уточнено беше МЗ и БЛС да провеждат срещи всеки месец.

Коментари