Публикация

Над 37% от българите над 20 г. са активни пушачи

Над 37% от българите над 20 г. са активни пушачи

Международният ден без тютюнопушене ще бъде отбелязан с редица прояви в цялата страна


Министерството на здравеопазването, регионалните здравни инспекции (РЗИ), Областните съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и здравните медиатори в страната ще отбележат днешния Международен ден без тютюнопушене с редица прояви в страната срещу тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от нея.

 

По традиция денят се отбелязва всеки трети четвъртък на ноември. Здравното министерство призовава всеки пушач на този ден да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и на здравето на близки и приятели, които са в обкръжението му като пасивни пушачи.

 

В България 37,4 % от населението на възраст над 20 г. са активни пушачи (по данни от „Национално проучване на факторите на риска за здравето” на НЦОЗА, 2013-2014 г.), а тютюнопушенето, като рисков фактор за здравето, води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.

 

Заради нарастващата употреба от малолетни и непълнолетни деца на наргилета и изделия за пушене, различни от тютюневите, Министерството на здравеопазването представя презентация на тема „Пушенето на наргиле – факти и рискове за здравето“.

 

Фокусът на кампанията е насочен към младите хора, родители и деца за реализиране на ефективни превантивни дейности за ограничаване на пасивното тютюнопушене. Цел на инициативата е и информиране на населението относно ефективните методи за отказване от поведенческа и никотинова зависимост, вследствие употребата на цигари.

 

В цялата страна инициативите за популяризиране на Международния ден без тютюнопушене започнаха още в началото на ноември, като регионалните здравни инспекции организират следните дейности:

 

1. Прояви, насочени към активните пушачи за популяризиране на услугите на Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето - консултиране за повишаване на мотивацията за спиране и отказ от тютюнопушене; измерване на активните и пасивни пушачи с апарат, чрез издишан въздух за остатъчни количества въглероден оксид в белия дроб и процента на карбоксихемоглобин в кръвта; определяне на степен на никотинова зависимост с тест на Фагерстрьом и използване на онлайн инструмент за отказване от цигарите (попълване на въпросник за активни пушачи).

 

2. Превантивни дейности за ограничаване на тютюнопушенето като прожекции на видеостени на филми и послания, демонстрации за вредите от тютюнопушенето с помощта на обучителен макет, разпространение на информационни материали, насочени към широката общественост, спортни турнири за ученици и други.

 

Министерство на здравеопазването припомня, че през цялата година всеки пушач, желаещ да се откаже от вредния навик, може да посети кабинетите за безплатно консултиране, които са разположени в регионалните здравни инспекции в областните градове.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf

Коментари