Публикация

Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход при лечението

Курс във ВМА от 23 до 25 ноември


Военномедицинската академия възобновява ежегодните курсове по чернодробно-панкреатична хирургия.

 

През 2017 г. темата ще бъде: „Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход при лечението“. 

 

Курсът ще се състои от 23 до 25 ноември в аулата на ВМА.

 

Демонстрации на живо ще има от операционните на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, както и от залите за инвазивна гастроентерология.

 

Лекции ще изнесат водещи европейски и български хирурзи в областта на панкреатичната хирургия.

 

Последните години бележат сериозен напредък на панкреатичната хирургия.

 

Лапароскопската хирургия на панкреаса е в подем, агресията по отношение на локално авансиралите тумори е впечатляваща, навлиза неоадювантната химиотерапия.

 

„Мултидисциплинарният подход изисква лечението на рака на панкреаса да се провежда във високо специализирани центрове с голям обем на дейност, където качеството и сигурността на лечението се подобряват със сериозни темпове. Всичко това налага актуализиране и глобализиране на познанията в тази област за пореден път”, коментира проф. Никола Владов, д.м.н. – началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия към ВМА и директор на курса.

Коментари