Публикация

Експерт „Лекарствена безопасност” – гр. София

Експерт „Лекарствена безопасност” – гр. София

Кандидатите с опит са с предимство


„Софарма” АД обявява подбор на кандидати за длъжността: Експерт „Лекарствена безопасност”


Изисквания:
- Висше образование – медицина (хуманна, дентална, ветеринарна), фармация, фармакология;
- Английски език - писмено и говоримо (минимум В 2 ниво);
- Компютърна грамотност – умения за работа с Microsoft Office, бази данни, интернет приложения;
- Умения за анализиране на нормативни документи, статии, доклади, клинични проучвания и клинични случаи;
- Умения в областта на medical writing (писане на доклади и становища);
- Познания и опит в дейности, свързани с лекарствена безопасност или медицинско-регулаторни дейности, ще се считат за предимство.

 

Основни функции на длъжността:

- Изготвяне на регулаторни документи по лекарствена безопасност (периодични доклади по безопасност, планове за управление на риска).
- Системен анализ и оценяване на профила на безопасност на продуктите на компанията.
- Оценка, кодиране, документиране и предоставяне на регулаторните органи на информация за нежелани лекарствени реакции към продукти на компанията.
- Въвеждане на информацията за нежелани лекарствени реакции в база данни и, при необходимост, електронно докладване до регулаторните органи.
- Системен преглед и оценка на местната и световната научна литература за информация, касаеща лекарствената безопасност на продуктите на компанията.
- Непрекъснато информиране за новости в областта на законодателството по лекарствена безопасност. 


Ние предлагаме:

- Последователно и задълбочено обучение във всички аспекти на лекарствената безопасност.
- Отлични условия на труд в млад и амбициозен колектив.
- Интелигентна среда с възможност за контакти в страната и чужбина.
- Възнаграждение - заплата и социален пакет.

 

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, ще очакваме да ни изпратите автобиография със снимка и мотивационно писмо. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

 

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари