Публикация

Травми на гръбначен мозък- активно обръщане по корем

Има основни умения, които един пациент с висока травма на гръбначния мозък трябва да усвои, за да може да живее по-добре. Активното обръщане по корем е едно от тези умения. В тази статия ще видите видео посветено на тази тема.


Една от основните цели на видеоканала ми е да бъде безплатен каталог и източник на полезни умения и знания за пациенти и терапевти. С това видео започнах серия от видеоклипове, посветени на основните умения, които един пациент с травма на гръбнания мозък трябва да владее. Сами разбирате, че високата травма на гръбнаниче мозък може значително да снижи качеството на живот на пациента, а от там и неговата продължителност. Активното обръщане в леглото е изключително важно, за да може да се поддържа една добра хигиена на частите от тялото, които са застрашение от декубитални рани. Друг важен аспект е, че това умения открива ново изходно положение за пациента, от което могат да се правят множество упражнения и да се премине в други, по-високи изходни положение! Неврорехабилитацията ми е на сърце и ще се постарая да продължа да създавам качествено безплатно съдържание на български език. Сега ви желая приятно гледане и не забравяйте, че видяното тук е добре да го координирате с вашия физиотерапевт и лекуващ лекар, който следи случая ви. 

Коментари

Kaloyan Evgeniev Bogoslovov
13 авг 2018 22:23

Не се прави така